Havahtumisen estää tehokkaasti myös se, että minä kuvittelen olevani "minä" ja ettei minulla ole minkäänlaista tietoa tai muistikuvaa mistään muusta. Juha Pitkänen (nyk. Kuvajainen) Vapaus valita

Kiitokset 7
Esipuhe 8
Lukijalle 13
Miten tästä kirjasta saa eniten irti 25
Miten edetä: ohjeet ja työvälineet 37
Viesti Penney Peirceltä 45

Osa I • Kirkkaan linssin luominen
1 Intuitiivisen prosessin tunnistaminen 63
2 Intuitiivisen maailmankuvan valitseminen 83
3 Elä sopusoinnussa luovan kierron kanssa 105
4 Tiedostumattoman mielen salaisuuksien vapauttaminen 133

Osa II • Hienovaraisemman tiedon hankita
5 Näkymättömästä tietoiseksi tuleminen 161
6 Kehon puheen kuuleminen 191

Osa III • Intuition hyödyntäminen
7 Unien ja mielikuvituksen valjastaminen 219
8 Ylitietoisen opastuksen saaminen 249
9 Intuition käyttö arjessa 275
10 Luonnollisesti virtaava tila 307

Liitteet
Yhä syvemmälle 336
Vinkkejä intuition käyttämiseksi työelämässä 350
Vinkkejä intuition käyttämiseen sieluna olemiseksi 371


Takaisin