Elämä ei tarvitse "sinua" mihinkään. Jeff Foster Ihmeellinen poissaolo

Esipuhe
Johdanto

Luku 1: Todellisuuden harha

Havahtumista etsimässä
Havahtumiskokemukset

Mielen ensisijaisuus

Dualismin harha
Tekeminen, ei-tekeminen ja luominen

Hieman mielen harhoista yleensä
Minuus ja ajattelu
Minuus ja tunteet
Energia, keho ja maailma
Tietoisuus
Läsnäolo

Unen synty
Suuri dilemma
Hämmästyttävä opus
Mielen hajoaminen osiksi
Neljä jakautumista
Unohtamisen ja muistamisen ketju
Valitsija-tarkkailija

Kaksi näkökulmaa
Kahdet silmät
Kaksi tasoa
Tiedonjano ja totuudenjano
Valinnanteon vaikeus
Tuomitseminen/anteeksianto
Arvosteleminen/hyväksyminen
Syyllisyys/viattomuus

Mielen metafysiikkaa
Jatkuva jakautuminen
Autopilotti
Projektio
Projisoitu Jumala
Projisointi ja laajentaminen
Projisoinnin mekanismi
Metafyysinen projektio

Luku 2: Minuuden harha

Kuka minä olen?
Olenko yhtä kuin fyysinen olemukseni?
Olenko yhtä kuin ajatukseni?
Olenko yhtä kuin tunteeni?
Tunteet vai intuitio?
Olenko yhtä kuin persoonallisuuteni tai historiani?
Kuka minut on tehnyt?

Ego - valheellinen itse
Syyllisyys
Torjunta-projektio
Fyysisen maailman merkitys
Katsomisen välttämättömyys
Hyökkääminen-puolustautuminen
Resistanssi eli vastustus
Mielenvikaiset lait
Kaaoksen lait
Kaksi ajattelutapaa

Minuus
Minuuden kolme tasoa
Keho-persoonallisuus
Ego - torjuttu syyllisyys
Yksilöllinen minuus - valitsija-tarkkailija

Vapaan tahdon ongelma

Oikea mieli
Pyhän Hengen opetukset

Erillisyyden harha
Muodon ja sisällön ristiriita
Erityisyyden harha
Yksilöllisyyden harha
Yksityisyyden harha

Ajattelun epävakaus

Samassa veneessä

Luku 3: Ajan harha

Kolme aikakäsitystä

Ihmeiden oppikurssin aikakäsitys
Mikä pitää ajan illuusion yllä?
Kaikki on jo tapahtunut, vai onko?
Ihmeet ajan luhistajana
Kehon aikaan sidonnaisuus
Ajan tehtävä
Menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus

Syntymän ja kuoleman harha

Luku 4: Edistymisen harha

Miksi edistyminen on vain harhaa?
Kun koko maailma romahtaa

Muutoksen uusi merkitys

Oppimisen merkitys
Oppimisen uudelleen tulkinta
Kaiken kyseenalaistaminen

älykkyyden harha

Etsiminen

Luku 5: Henkisyyden harha

Suuntien sekoittuminen
Ulospäin vai sisäänpäin?
Ylöspäin vai alaspäin?
Monimutkaisuus vai yksinkertaisuus?

Tasojen sekoittuminen

Gurut ja opettajat

Egon jumala
Rukoileminen

Minä olen oikeassa

Mietiskelemisestä
Mielen tutkimisesta

Maailman ja ilmiöiden henkistäminen
Henkimaailma
Kanavoinnista
New age

Luku 6: Vapauden harha

Fyysinen vapaus

Ajattelun vapaus

Valinnan vapaus

Kohtalo vai käsikirjoitus
Vapaa tahto

Vapaus kokemuksena
Itsekäs vapaus

Ilon ja tuskan sekoittuminen keskenään
Todellinen vapaus

Luku 7: Rakkauden harha

Rakkaus ja "rakkaus"

Erityinen rakkaus
Erityiset ja pyhät ihmissuhteet

Rakkauden etsiminen

Rakkauden korvikkeet
Kuvitelma ihmisten välisestä rakkaudesta
Rakkaus itsen täydellistävänä tekijänä
Rakkaus tekosyynä

Rakkaus vallankäytön välineenä
Rumistelua
Rakkaudella syyllistäminen

Vihan ja rakkauden sekoittuminen

Rakkaudenkokemus ja Jumala

Luku 8: Heräämisen harha

Valeheräämiset
Herääminen pakokeinona

Minättömyyden harha
Takaisin maan päälle
Tasojen sekaannus jälleen

Kuoleman harha
Kuolemanpelko
Kuoleman viehätys

Toinen on pelastuksesi

Luku 9: Uni päättyy

Yksi mieli

Totuus

Anteeksianto
Kuvitteellinen ja todellinen anteeksianto
Luopuminen ja irti päästäminen

Luottamus ja usko

Rukous

Pyhän hengen ohjauksessa

Sovitus

Huumorintaju

Perimmäinen havahtuminen

Jumala on
Jumalan muistaminen


Takaisin