Havahtumisen estää tehokkaasti myös se, että minä kuvittelen olevani "minä" ja ettei minulla ole minkäänlaista tietoa tai muistikuvaa mistään muusta. Juha Pitkänen (nyk. Kuvajainen) Vapaus valita

Johdanto  11
Käyttämistäni termeistä  14
Kirjan viittausten avain  16

OSA I Mitä ihmissuhteissamme oikeastaan tapahtuu?

ENSIMMäINEN LUKU
Kukaan ei ole yksin  19
  Havahtumisesta lyhyesti  19
  Projisoinnista lyhyesti  21
      Toinen peilinä  22
  Havahtujan itsetuntemus  23

TOINEN LUKU
Miksi ihmissuhteemme ovat sellaisia kuin ne ovat?  25
  Mielenvikainen ajattelutapa  26
    Keho ja mieli  27
    Mielestä maailmaksi  28
    Jakautunut mieli ja sen merkitys  31
    Kehon ja fyysisen maailman kieltämisen hyödyttömyys  34
    Mielen ensisijaisuus  35
  Väärän mielen käsitys ihmissuhteista  37
    Minä tai sinä  41
    Hyökkääminen ja puolustautuminen  43
Yhteenveto  46

KOLMAS LUKU
Menneisyyden vankina  49
  Menneisyyden synty  52
  Näet toisessa vain menneen  54
  Erityiset ihmissuhteet  60
    Erityisten ihmissuhteiden korjaus  64

NELJäS LUKU
Halut, tarpeet ja toiveet  67
  Haluamisen ongelma  68
  Tarpeista  73
    Hyväksytyksi tulemisen tarve  74
    Ymmärretyksi ja kuulluksi tulemisen tarve  75
  Valtapeli ja kaupankäynti  77
    Uhri ja alistaja  78
    Vaihtokauppaa  80
    Omistamispeli ja mustasukkaisuus  87
  Hieman yksinäisyydestä  89
  Olettamukset ja odotukset  91

VIIDES LUKU
Tunteet  93
  Järki Ihmeiden oppikurssissa  96
    Vastuu omista tunteista  98
  Mitä tunteet ovat?  101
    Tunteiden vuoristorata  102
    Rakastumisesta  103
    Onko kaipuu tunne vai viesti?  106
    Tunteet tienä takaisin  107
    Sisäinen tietäminen  110
    Sisäisen tietämisen harjoittaminen  110
    Sisäinen tietäminen ja päätöksenteko  119
  Tunteet ja keho  123

VäLIOSA Käännepiste

KUUDES LUKU
Korjattu maailmankuva  129
  Laajeneva ja supistava periaate  131
  Uusi ihmiskuva  136
    Toinen ei ole toinen  140
    Mieltymykset  142
    Homo fornicarius  144
  Henkinen aikuisuus ja täydellinen vastuunotto  146
    Minä vai sinä?  148
    Kenen vastuulla kaikki on?  152

OSA II Uusi näkökulma

SEITSEMäS LUKU
Luottamus ja irtipäästäminen  157
  Luottamus  157
    Se mikä on kaikelle sama  161
    Luottamus ja kohtalo  163
    Uudenlainen luottamus ihmissuhteiden perustana  167
    Salailu ja avoimuus  171
    Haavoittuvaisuus  175
    En luota, siksi haluan hallita  177
    Mitä elämään luottaminen käytännössä merkitsee?  178
  Irtipäästäminen  180
    Miksi irtipäästäminen on niin tärkeää?  182
    Irtipäästämisen harjoitteleminen  184
    Irtipäästäminen ihmissuhteissa  187
  Usko ja tietäminen  188
      Tietäminen ja oikeassa oleminen  189
    Ymmärretyksi tulemisen ja oikeassa olemisen tarve  192
    Varmuutta etsimässä  195
    Varmuus ihmissuhteissa  196
  Rehellisyyden uudelleenarviointi  199

KAHDEKSAS LUKU
Yksipuolinen aseistariisunta  205
  Yksipuolisen aseistariisunnan perusteet  206
    Syyttelemättömyys  207
    Syyttelemättömyys käytännössä  209
    Itsensä syyttelemisestä  217
    Toinen ensin  221
    Huomion osoittaminen  222
    Havoittuvuus käytännössä  223
    Hyvä tahto  226
    Hyvä tahto käytännössä  230
Opetat koko ajan – esimerkin voima  234

YHDEKSäS LUKU
Ihmissuhdepelien purkaminen  237
  Vuorovaikutus  246
    Kommuikoinnin mahdottomuus   246
    Selkeä sanallinen viestintä  249
    Sanaton viestintä  257
    Väärän mielen inhiboiminen  260
    Kuunteleminen ja kuuleminen  263
    Provosointi ja provosoimattomuus  271
    Kun ollaan eri mieltä  274
  Mieli ja maailma  278
    Mielen harjaannuttaminen  281
    Mielen puhdistaminen  281
    Dialoginen kirjoittaminen  284
  Mielen avaaminen  286
    Rituaalit ja seremoniat  288
    Ihmeiden oppikurssi  293

KYMMENES LUKU
Oikeamielinen ihmissuhde  295
  Anteeksianto  297
  Rehellisyys ja sydämen avoimuus  302
  Kiitollisuus ja kiittäminen  307
  Kunnioittaminen ja uskollisuus  311
  Täydellinen vastuunotto käytännössä  314
  Itsetunto ja itsetuntemus  315
  Intuition eli sisäisen äänen käyttö ihmissuhteissa  317
  Oikotietä ei ole  323

YHDESTOISTA LUKU
Eroamisen taide  327
  Erotaan ihmisiksi  330

Jälkisanat  333


Takaisin