Löydämme yhä enemmän ihmisiä, jotka ovat onnellisia, mutta jotkut kyselevät silti onnensa keskelläkin, mikseivät he voi olla onnellisia. Onni on sielun ylentämistä. Sinulla on kaikki tarvitsemasi, elä Sylvia Browne Keskusteluja toisen puolen kanssa

OSA I

Johdanto

1 Tiedonto

Miksi nykyinen maailmankuvamme on uskonnon kaltainen?
  On vain yksi tapa ajatella ja yksi totuus
  Poikkeavat leimataan ja pyritään vaientamaan
  Julistetaan tätä yhtä totuutta ja harjoitetaan siihen indoktrinoimista

2 Ulkoisen tiedon pauloissa

Ulkoisen tiedon määritelmä
Tieto ja tietäminen
  Miten tietoa hankitaan?
Muuttuva tieto
Mitä on todellisuus?
Tietokäsityksen kapeus
  Järjen ylivalta
Sisäinen tieto
Relativismi ja postmoderni filosofia
Tietäminen ja oikeassa oleminen
Tiedolla hallitseminen
  Asiantuntijavalta
  Median rooli
  Misinformaatio
Onko elämä tiedettävissä?
Itsemääräämisoikeus
Onko sillan rakentaminen mahdollista?

3 Yksilö ja yleinen

Pysyvä ja pysymätön
Objekti ja subjekti
  Objektiivisuuden ongelma
  Yleistämisen ongelma
Tieto ja tietoisuus
Subjektiivinen kokemus
  Ulkoinen ja sisäinen

4 Luonnotieteellinen maailmankuva

Usko ja tieto
Kokonaisuus ja osat
Mitä saa tutkia?
Tieteilijöiden salaseura
Hieman tieteen yleisistä lähtökohdista
  Empirismin sudenkuopat
  Mikä on realismia?
  Odotukset, toiveet ja ennnakkokäsitykset
  Tieteellinen esitystapa
Tieteen rajapinta

OSA II

Johdanto

5 Kokemus

Mikä ilmiö on?
Ulkoinen ja sisäinen
  Lyhyt ontologia
  Kaksi tietämisen lajia
  Universaalit ja partikulaarit
Mitä kokemus on?
  On vain kokemus
  Tabula rasa
  Kokemuksen objektiivisuus
  Kokemus vastaan teoria
  Kokemus on aktuaalinen
Kokemisesta ja kokemisen pelosta
Kokemustyyppejä
Teoriatiedosta kokonaisvaltaiseen tietämiseen

6 Sisäisen tietämisen maailma

Sisäisen tietämisemme välineet
  Keho ja tunteet
  Keho, tunteet ja tietoisuus
  Kuudes aisti
  Sisäiset aistit
  Sisäinen kuulemiskyky
  Sisäinen näkökyky
  Muut sisäiset aistimukset
Sisäisen tietämisen lajit
  Mutu-tieto
  Intuitio
  Suora tietäminen
  Oivaltaminen
  Havahtuminen
Hiljainen tieto
Unet
Sisäinen tieto ja luovuus
Tiedon altaan äärellä

7 Hieman metafysiikasta

Huuhaa ja hölynpöly
Henkisistä kokemuksista
  Henkimaailmasta
Pakeneminen ja denialismi
Täydentävistä hoitomuodoista
Energioista

8 Uusi uljas ihminen

Sekä–että
Itsenäinen ajattelu
Subjekti on ensisijainen
Henkinen aikuisuus

Takaisin