Reiki on erinomainen energiahoitomuoto, koska se toimii, vaikka asiakas ei sen toimivuuteen uskoisi. Itse asiassa se toimii, vaikka hoitaja itsekään ei siihen uskoisi. Marko Karilahti Reiki

Luku 1 Kangastuksia

Ja että tuo suuri hirviö todella on lannistumaton, sen saatte kyllä vielä nähdä.
– Herman Melville, Moby Dick
Kutsu minua Ahabiksi.

Sillä totuus on, että olen enemmän Ahab kuin Ahab itse. Olen se todellisuus, joka kannattelee Ahabia, se tosiseikka jolle kertomus hänestä perustuu. Kapteeni Ahab on kirjallinen esitys aivan todellisesta seikasta.

Minä olen tuo todellinen seikka.

Joku saattaa hyvinkin ajatella, että kirjastojemme hyllyt notkuvat tarinoita miehistä ja naisista, jotka ovat omistaneet elämänsä epäitsekkäälle totuuden etsimiselle, mutta tällaiset tarinat ovatkin niin äärimmäisen harvinaisia, ettemme edes huomaa niitä niiden osuessa kohdalle. Herman Melvillen Moby Dick ei ole kirja valaanpyynnistä, hulluudesta tai kostosta; se on kirja yhdestä ja vain yhdestä asiasta: ihmisen halusta löytää totuus hinnalla millä hyvänsä. Kapteeni Ahab ei ole vain hahmo kirjallisuudessa, hän on ihmisen arkkityyppi, perimmäinen joskin vielä tuntematon ihmisen arkkityyppi.

Koko maailma on vain näyttämö ja kaikki ihmiset vain näyttelijöitä. Kapteeni Ahab on viimeinen rooli, rooli joka vapauttaa ihmisen. Sen joka halua herätä dualistisesta unestaan oman todellisen olemuksensa tuntemiseen, on jätettävä nykyinen roolinsa ja omaksuttava Ahabin rooli; hänestä on tultava Ahab, Ahab on monomaaninen, hän keskittyy vain yhteen tiettyyn asiaan kaiken muun kustannuksella – ja hänen kohdallaan tuo asia on löytää tie ulos unesta.

Ainoa tie.


Takaisin