Ei ole mitään muuta kuin tämä &nash; mikä kuolettava uutinen etsijälle! Jeff Foster Olemisen ihme

Copyright © 2009 Penney Peirce ja 2018 Kustannus Oy Taivaankaari

Feenikslintumainen muutoksemme

Tuntuuko sinusta koskaan siltä kuin olisit heliumilla täytetty ilmapallo – paisut isommaksi ja isommaksi ja laajenet aivan valtavaksi – ja kaasua tulee vain lisää? Pohdi hetken ajan kaikkea sitä, mikä kiinnostaa, miellyttää tai järkyttää sinua. Lisää sitten mukaan kaikki luovat oivallukset, uudet ajatukset, päivittäinen edistyminen, huomion kaipuu ja kaikki mielenkiinnon kohteet, joita maailmassa on. Laita vielä sekaan kaikki mielipiteet, valituksen aiheet, teeskentelyt, tragediat, draamat ja pelot. Tunne miten kaikki nämä haluavat tehdä sisälläsi itsensä tunnetuksi, miten ne painautuvat sitä ohutta kalvoa vasten, joka pitää sinun todellisuutesi kasassa. Miten paljon tilaa sinussa on? Miten paljon painetta siedät, ennen kuin todellisuutesi räjähtää? Täytyy olla jokin toisenlainen ja rajattomampi tapa tietää! Onneksi me satumme olemaan keskellä sellaista kehityksen vaihetta, jonka tuloksena on uudenlainen kyky havaita asioita ja sellainen uudenlainen identiteetti ja todellisuus, joka on kaikista rajoituksista vapaa.

Paineen ja jännityksen tunteelle on hyvä syy

Jos haluat ymmärtää täysin tätä kehkeytymässä olevaa energiatodellisuutta ja sen korkeita taajuuksia ja rajattomia havaintoja, sinun on hyvä tietää, että mikäli koet olosi hermostuneeksi, yliherkäksi tai päämärättömäksi, sille on hyvä syy. Uuden intuition aikakauden todellisuus tulee olemaan tulosta vähittäisestä, joskin suhteellisen nopeasta sekä yksilöllisestä että yhteiskunnallisesta transformaatio- eli muutosprosessista. Saatat joutua hieman kärsimään niin emotionaalisesti kuin energisestikin, mutta lopulta pääset päämäärään, josta varmasti pidät. Ja niin – on sinne perille olemassa karttakin. Muutosprosessin ymmärtäminen kokonaisuudessaan on aivan olennaista, ellet halua poukkoilla yhdestä ajattelun muotioikusta juuri tällä hetkellä suosituimpaan energiatekniikkaan ja samalla jättää huomiotta ne tärkeät seikat, jotka tekisivät kokemuksistasi miellyttävämpiä, nopeammin eteneviä ja yhtenäisempiä.

Haluan tässä luvussa esitellä yhteenvedon siitä muutoksen matkasta, jolle olemme lähteneet, jotta sinulla olisi jonkinlainen peruskäsitys siitä, mitä sinulle ja koko maailmalle on tapahtumassa. Paneudumme myöhemmissä luvuissa tarkemmin sinun henkilökohtaisen värähtelysi voimaan, jonka avulla voit kulkea eri muutosvaiheiden lävitse sujuvasti ja löytää itsellesi sellaisen terveen ja tietoisen herkkyyden, josta on apua sekä sinulle itsellesi että muille.

Olemme saaneet jo vuosikausia kuulla niin fysiikan, liike-elämän, henkisyyden kuin politiikankin saralla paradigman muutoksesta, uudesta ajasta, kvanttihypystä, holografisesta todellisuudesta ja uudesta maailmanjärjestyksestä. Jopa Tähtien sota-elokuvat toivat tietoisuuteemme voimakkaan mielikuvan "hyperavaruuteen hyppäämisestä". Thomas Kuhn popularisoi käsitteen "paradigman muutos" vuonna 1962 ja määritteli evoluution olevan "sarja rauhanomaisia välisoittoja, joita älyllisesti väkivaltaiset vallankumoukset terävöittävät", joissa "jokin käsitteellinen maailmankuva korvautuu toisella". Paradigman muutos merkitsee siis muutosta ajattelussamme, joka puolestaan johtaa muutokseen käytöksessämme. On syytä muistaa, miten esimerkiksi maatalous muutti metsästäjä-keräilijöiden kulttuuria tai miten kirjapainon keksiminen vapautti meidät kirkon ikeestä ja pimeästä keskiajasta tai miten kotitietokoneet ja Internet muuttivat meidän eristyksissä elävistä paikallisista olennoista yhteenliittyneiksi globaaleiksi olennoiksi. Vaikka kaikki nämä seikat olivat merkittäviä asioita meidän historiassamme, ne kuuluvat kuitenkin muutoksen piiriin. Minä uskon, että se mitä nyt tapahtuu on enemmän kuin pelkkä muutos; me elämme täydellisen muodonmuutoksen, muuntumisen, transformaation aikaa. Entä mikä ero näillä sitten on?

Muutos + seuraava ulottuvuus = transformaatio

Ajattele illallispöytää istumisjärjestyksineen, tarjoiluvateineen, juomineen ja astioineen. Sekoita sitten mielessäsi tämä järjestys – laita suolasirotin tyhjään viinilasiin, lautasliinat lautasten alle ja tarjolla oleva ruoka suoraan pöydän päälle, riko salaattilautanen pieniksi sirpaleiksi ja käännä tarjoiluastiat ylösalaisin. Voila! Siinä sinulle on muutos. Olet yhdistellyt uudelleen olemassa olevat tavarat toisiinsa, mutta ne ovat silti yhä pöydällä ja aika-avaruudessa, ja edelleen voi havaita tavaroiden olevan erillisiä toisistaan, aineellisia ja elottomia.

Transformaatio, muodonmuutos tai muuntuminen on jotakin ihan muuta. Nämä sanat viittaavat alkemistiseen muutokseen jonkin asian perusluonteessa, muuntumiseen yhdestä energiatilasta toiseen, hätkähdyttävään, kuin taikaiskusta tapahtuvaan ihmeelliseen muuttumiseen. Legenda feenikslinnusta on tästä esimerkki: tavallinen itse "kuolee", kun se muuntuu puhdistavassa tulessa (henkinen kasvu) ja "syntyy uudelleen" tuhkasta kultaisena olentona (valo ja rakkaus). Esimerkissämme illallispöydästä vesi voisi muuntua kaasumaiseksi ja näyttää katoavan, ja koko illallispöytä voisi muuntua kokemukseksi sen korkeammasta tarkoituksesta – runsaudesta tai perheen sisäisestä rakkaudesta – ja lakata kokonaan olemasta fyysinen asia.

Olet kokemassa suuren identiteettimuutoksen

Kuvittele, miten avaruudessa leijailee piste. Sinä olet tuo piste. Elämällä ei ole ulottuvuuksia eikä liikettä eikä sinulla ole juuri minkäänlaista tuntemusta itsestä. Kuvittele sitten, miten kokonainen joukko pisteitä kokoontuu toistensa lähelle muodostaen vähän kuin helminauhan, kunnes tietty kriittinen tietoisuuden massa on saavutettu ja syntyy "viivan" todellisuus. Sinulla on nyt laajempi itse ja elät uusien lainalaisuuksien täyttämässä maailmassa: nyt on olemassa liike, joka sykkii edestakaisin. Olet paljon vapaampi kuin pisteenä ollessasi.

Tarkkaile nyt, saatatko tuntea, mitä tapahtuu, kun joukko viivoja tulee lähelle toisiaan ja synnyttää aiemmin täysin tuntemattoman ulottuvuuden saaden aikaan kokonaan uuden tietoisuuden tilan, "tason". Unohdat oman identiteettisi viivana; nyt voit kokea liikettä muutenkin kuin vain kahteen suuntaan. Voit liikkua kaikkiin neljään suuntaan – jopa kaarissa. Elämä "tasona" tarjoaa sinulle paljon uusia mahdollisuuksia, ja tuskin muistatkaan entistä rajallista itseäsi.

Yritä sitten aistia, mitä tapahtuu, kun joukko tasoja lähestyy toisiaan, pinoutuu ja laajenee jälleen uuteen ulottuvuuteen synnyttäen "kuution" kolmiulotteisen todellisuuden. Unohdat identiteettisi tasona, koska olet nyt avautunut jollekin, mikä vaikuttaa rajattomalta tilalta ja loppumattomilta mahdollisuuksilta. Nyt maailmassasi on aika, avaruus ja aine: äärellisiä kohteita ja tyhjää tilaa, sisäpuoli ja ulkopuoli, menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus, sellainen ajatus itsestä, joka perustuu siihen, mikä sinusta heijastuu muista samanlaisista olennoista takaisin. Tuntuuko tutulta? Tämä kolmiulotteinen "kuutiotodellisuus" on se maailma, jossa me nyt elämme, millaisia me kuvittelemme olevamme ja mitä pidämme normaalina.

Tässä me nyt olemme, vähän ärtyneinä, äärimmäisen kiihtyneinä kolmiulotteisina olentoina aivan seuraavan kehityshyppymme ovella. Mikä voisi muuntaa sinun käsityksesi itsestäsi ja maailmasta? Sillä ei varmaan ole juurikaan tekemistä tietokoneiden kanssa, jotka ovat nopeampia ajassa, tai sellaisten alusten kanssa, jotka matkaavat kolmiulotteisessa avaruudessa. Maailmamme muuntumisprosessi tulee todelliseksi silloin, kun seuraava korkeampi ulottuvuus, neljäs ulottuvuus, yhdistyy meidän "kuutiotodellisuuteemme". Voit ajatella neljännen ulottuvuuden olevan sielun tai hengen asuinsija – pikemminkin kokemus kuin jokin paikka – jossa kaikki on olemassa yhtäaikaa eräänlaisessa energian ja tietoisuuden muodostamassa yhdentyneessä kentässä, jossa kaikki sisältää kaiken, jossa kaikki tiedetään ja jossa "rakkaus" on se aine, josta kaikki on tehty.

Millainen voisi olla sellainen todellisuus, jossa kolmas ja neljäs ulottuvuus sulautuvat toisiinsa? Tässä sinulle vihje: Silloin et ole kiinnostunut lineaarisista syy-seuraus-suhteista tai kulmikkaista muodoista. Ajattelet spiraalinomaisesti, ja elämää liikkuu pulssimaisina aaltoina. Ymmärrät fraktaalien ja hologrammien olevan tietoisuuden perusta, eikä mitään välimatkaa, menneisyyttä tai tulevaisuutta ole olemassa. Sielu tulee olemaan uudessa todellisuudessa väkevin voima. Tietoisuus näkyvien ja näkymättömien maailmojen sisäkkäisyydestä tulee olemaan kaikkein arvokkain asia, ja mikä tahansa on mahdollista.

Muutosprosessia voi ymmärtää – tässä pikakurssi

Niiden monien vuosien aikana, kun olen työskennellyt ydintasolla – sielun tasolla – sekä yksittäisten ihmisten että ryhmien parissa etsien tapoja ymmärtää sitä kiihtynyttä sisäistä kasvuprosessia, jota moni meistä kokee, olen kehitellyt varsin yksityiskohtaisen kuvauksen muutosprosessista. Olen tiivistänyt sen tähän yhdeksään vaiheeseen yksinkertaisuuden vuoksi. Prosessi itsessään on kuitenkin varsin joustava ja orgaaninen, ja sen eri vaiheet sekoittuvat toisiinsa. Saatat tunnistaa, miten olet jo kokenut jokaisen vaiheen kokonaan tai osittain tai ainakin joitakin niistä oireista, joita kuvailen. Olet saattanut laukata yhden vaiheen läpi ja viettää vähän enemmän aikaa seuraavassa vaiheessa tai siirtyä edestakaisin kahden tai kolmen vaiheen välillä. Saatat jopa tuntea, että olet käynyt koko prosessin jo lävitse vain huomataksesi, että vieläkin korkeampi värähtelytaso on avautunut sinulle ja että nyt olet käymässä koko prosessia uudelleen läpi ollaksesi entistä paremmin yhtä sielusi kanssa – mutta toinen kerta on sinulle jo paljon helpompi. Ei ole mitään tiettyä aikaa, joka tulee viettää kussakin vaiheessa; sinun prosessisi on ainutlaatuinen ja siinä korostuvat juuri ne vaiheet, jotka ovat sinulle tärkeitä. Lopulta jokainen käy lävitse muutosprosessin, sillä se koskee koko planeettaa. Mitä tietoisempi ja myötämielisempi olet, sitä kitkattomammin ja nopeammin käyt prosessin lävitse.

Kun opit ymmärtämään eri vaiheiden järjestyksen logiikan, sinun voi olla helpompi saada omasta elämästäsi ja sen tapahtumista tolkkua. Huomaa, että jokainen askel johtaa luonnollisesti seuraavaan ja että jokaisessa vaiheessa sinulla on mahdollisuus valita: voit joko vastustaa muutosta tai luottaa siihen, että virta vie sinut kohti parempaa elämää. Jos pyrit kahlitsemaan virtaa tai pysäyttämään sen voidaksesi säilyttää nykyisen mukavuutesi tason, pysäytät vain oman prosessisi, vahvistat omia pelkojasi ja luot tarpeettomasti itsellesi painetta ja hermostunutta oloa. Jos taas luotat siihen, että korkeampi terve järkesi ohjaa virtaa ja että voit esteettä antautua sen vietäväksi kokemaan kaikki tarvitsemasi kokemukset, kehosi, tunteidesi ja mielesi värähtelytaso kohoaa, ja saat kokea prosessin kunkin vaiheen hyvät puolet.

Yritetään saada vähän tuntumaa muutosprosessin yhdeksään eri vaiheeseen ja katsoa niitä oireita, joita kuhunkin vaiheeseen saattaa liittyä, sekä sitä miten ne ilmenevät niin sinun elämässäsi kuin yhteiskunnassammekin. Prosessin alkuvaiheissa poistetaan kaikki esteet ja häiriötekijät sielun ilmenemiseltä ja rakkauden kokemiselta. Tämä merkitsee sitä, että olosi saattaa olla alkuun epämukava, koska joudut tarkastelemaan niitä pelkoja, jotka olet aiemmin torjunut. Nämä vaiheet eivät kuitenkaan kestä loputtomiin – onneksi! Prosessin puolivälissä on käännekohta, jossa valo pääsee taas loistamaan ja jossa voit kokea syvää helpotuksen tunnetta. Tämän jälkeen kaikki epämiellyttävät oireet katoavat, ja alat elää omaa kohtaloasi kukoistaen. Muutosprosessi alkaa kun:

1. Henki sulautuu kehoon, tunteisiin ja mieleen
Todellisena pitämämme fyysinen ja kolmiulottoinen maailma alkaa reagoida korkeamman energian virtaamiseen – vähän samalla tavalla kuin päiväunilla oleva lapsi saattaa herätä keittiöstä tulevaan ihanaan pullantuoksuun. Neljäs ulottuvuus, seuraava tietoisuuden taso, joka on aivan takanasi, tekee itseään tykö. Jotkut sanovat tämän olevan tulosta kaukaisista kosmisista tapahtumista tai kosmisen energian "plasmakentästä", joka kulkee sen galaksinosan lävitse, jossa aurinkokuntamme sijaitsee. Olipa syy mikä tahansa, kun tämä henkisemmän ulottuvuuden korkeampi energia "madaltuu" ja alkaa täyttää sinun maailmasi, heräät vastaamaan siihen, "korottaen" omaa energiataajuuttasi, sillä mysteeri alkaa vetää sinua puoleensa.

Koet, miten taivaan ja maan rajat ohenevat keventäen ja valaisten oloasi, terävöittäen aistejasi ja antaen sinulle tunteen siitä, että jotakin tärkeää odottaa sinua verhon takana. Alkaa läpitunkeutumisen aika, jolloin uusi energia vähitellen vahvistuu sinussa aalloittain päättyen kolmannen ja neljännen ulottuvuuden yhteensulautumiseen. Kohottaessasi tietoisuutesi ja herkkyytesi tasoa saat välähdyksiä siitä, mitä tuleman pitää.

Eräs tämän ensimmäisen vaiheen oireista on kehon ja mielen yhteyden korostaminen, kuten olemme saaneet huomata psykologian, laajennetun lääketieteen, urheilun ja sellaisten henkisten harjoitusten kohdalla kuin mietiskely ja jooga. Kun mielestä ja kehosta tulee yksi, henki eli sielu paljastuu, ja tajuat yhtäkkiä, että se on ollut sisälläsi koko ajan. Saat oivalluksia siitä, millaista todella tuntuu olla kehossasi kehonasi ja miten tietoisia kaikki solusi ovat, ja opit tuntemaan kehosi vaistomaisen reaktion erilaisiin tilanteisiin. Alat ymmärtää, että kaikki fyysinen on jollakin tavalla tietoista.

Saatat alkaa kiinnostua esimerkiksi kirkossa käymisestä, henkisistä ryhmistä, kaiken maallisen henkistämisestä, läsnäolosta, intuition kehittämisestä, tietoisesta unennäöstä, elämän tarkoituksen löytämisestä ja yhteydenpidosta "yliluonnollisiin" maailmoihin viljaympyröiden, orbien, kanavoinnin, uskonnollisen mystiikan tai kuolemanrajakokemusten kautta. Ehkä alat tutkia elämän perusteita pintaa syvemmältä fysiikan, astronomian, mikrobiologian, merentutkimuksen tai genetiikan avulla tai kiinnostua voimapaikoista tai kätköön jääneistä salaisuuksista – muinaisista mysteereistä, uusista lääkevalmisteista, sukupuuttoon kuolleista lajeista, evoluution puuttuvista linkeistä tai maapallon sisällä elävistä "sivilisaatioista".

2. Elämän värähtelytaajuus kohoaa kaikin tavoin, kaikkialla
Henkisten värähtelyjen täyttäessä fyysisen maailman – koko planeettamme ja meidän kehomme – se myös kyllästää mielemme ja tunteemme. Kehosi kiihdyttää vauhtiaan sopeutuakseen korkeampiin värähtelyihin, mikä voi alkuun aiheuttaa epämukavuutta. Korkeataajuinen energia aktivoi niin myönteisiä kuin kielteisiäkin tunteita, ja tulet niistä paremmin tietoiseksi.

Sydämesi saattaa alkaa tykyttää tai jättää lyöntejä väliin. Saatat kokea kuumia aaltoja. Eikä ainoastaan kehosi ole kuumempi ja kiihkeämpi vaan sen lisäksi myös tunteesi ovat herkemmät, ja saatat kokea dramaattisiakin ylä- ja alamäkiä sekä äkkinäisiä tunteenpurkauksia. Ehkä tulet yliherkäksi ja sähköistyt niin, että sinusta tuntuu, että olet hellittämättömän paineen alaisena. Kenties huomaat, miten oma "lämpenemisesi" käy yksiin maapallon lämpenemisen kanssa. Tässä vaiheessa et ehkä kykene sietämään kovia ääniä, väkijoukkoja, allergiaa aiheuttavia aineita, tiettyjä ruokia tai uutisia ja muuta mediaa.

Keskittymiskykysi saattaa heiketä ja muistisi alkaa pätkiä. Ehkä sinulla ei ole motivaatiota mihinkään tai koet olevasi jotenkin hukassa. Lisäksi saatat tuntea olosi fyysisesti vetämättömäksi ja sairastella tavallista enemmän tai kokea kehossasi kipuja ja kolotuksia. Kenties olet yliaktiivinen, kärsimätön, ärtynyt ja kykenemätön rentoutumaan. Myös unettomuus on tässä vaiheessa yleistä, kun välillä taas nukkuu kuin tukki. Moni hakee totunnaiseen tapaansa turvaa ajattelusta ja logiikasta halutessaan saada rajatonta tietoa asioista: on hyvin helppoa jäädä koukkuun välittömän tyydytyksen tunteeseen. Saatat yrittää päästä pakoon epämukavalta tuntuvaa kehoasi elämällä mielikuvissasi, olemalla hajamielinen, keskittymällä muiden ihmisten elämään ja murehtimalla asioita pakonomaisesti. Kehosi saattaa kokea korkeamman värähtelyn aiheuttamaa "yliaktiivisuutta" syövän, virusten, kuumeilun, tulehdusten, ihottumien, allergian, ADHD:n ja hermostollisten häiriöiden muodossa.

Jos annat korkeamman energian vain virrata lävitsesi ja kehosi sopeutua siihen luonnollisesti, voit kokea tämän vaiheen myönteiset vaikutukset – suuremman elinvoiman ja kestävyyden sekä laajemman tietoisuuden: korkeataajuisempia tunteita (rakkautta, anteliaisuutta, iloa, innostusta), ja korkeataajuisempia ajatuksia (kekseliäisyyttä, luovuutta, innoittumista, anteeksiantoa, palvelunhalua, paranemista). Silloin alat haluta saada lisää tietoa, tukia mysteereitä ja kokea paremmin sielusi. Ymmärrät, miten myönteinen ajattelu ja rakkaus voivat parantaa, ja haluat puhdistaa kehoasi (pudottaa painoa, poistaa myrkkyjä, kokea itsesi nuoremmaksi, treenata, liikkua tietoisemmin ja taidokkaammin).

3. Yksilöllis-kollektiivinen alitajuinen mieli tyhjenee
Fyysisen kehosi ja tunteidesi värähtelytason kohotessa pelokkaisiin, matalataajuisempiin tunteisiin perustuvat alitajuiset tukokset antavat periksi, sillä et enää kykene tukahduttamaan ja pullottamaan niitä. Matalammat energiat eivät viihdy korkeammassa tietoisuudessa vaan reagoivat kuin maissinjyvät lämmitykseen poksahtaen kätköistään tietoiseen mieleesi. Kun näin tapahtuu, torjutut muistot nousevat pintaan, ja elämääsi voi ilmetä erilaisia draamoja ja traumoja, kun elät uudelleen vanhoja rajallisia uskomuksiasi. Saat kohdata mielesi pimeät häpeän, surun, pelon ja vihan nurkat. Sinun on päätettävä, että teet sankarin matkan manalan lävitse, että kuljet alitajuntasi tuntemattomiin maisemiin löytääksesi ymmärryksen. On luonnollista, että tätä kohtaan kokee vastustusta, joten sinun on oltava rohkea. Tässä vaiheessa sinun on hyvä tietää, että on olemassa koeteltuja keinoja eteenpäin pääsemiseksi, ettei tämäkään vaihe kestä ikuisuuksia ja ettet sinä ole yhtä kuin nuo pinnalle nousevat asiat.

Pessimismillä ja pelokkailla ajatuksilla on taipumus lisääntyä. Unet ja mielikuvat saattavat muuttua voimakkaiksi, jopa väkivaltaisiksi ja pelottaviksi, ja joitakin eniten pelkäämiäsi asioita saattaa tapahtua. Aiemmin tasapainossa olevat asiat menevät epätasapainoon, ja koet ahdistusta, saat paniikkikohtauksia ja voit ajatella, että olet sekoamassa tai kehittämässä itsellesi persoonallisuushäiriön. Skandaalit, tabut, hyväksikäyttö ja kaikki muut luurangot kaapissa tulevat päivänvaloon. Salailu ja yksityisyys kuuluvat menneisyyteen. Kun painekattilan kansi räjähtää irti, saatat kokea räjähtäviä asioita elämässäsi, kuten aneurysman, katu- tai kotiväkivaltaa, terroritekoja tai luonnonmullistuksia. Ehkä jostakin kivusta tulee kroonisempi, kun muistosi sinuun kohdistuneesta hyväksikäytöstä nousevat tietoisuuteesi.

Alitajuisen mielesi avautuessa Pandoran lippaan tavoin, huomaat dualistisen joko–tai-ajattelun lisääntyvän. Pelokkaat uskomukset perustuvat vastakohtaisuuksiin, esimerkiksi: "Jos olen äänekäs, minua rangaistaan, joten minun täytyy olla hiljaa." Huomaat nyt monia vastakohtaisuuksia sekä niihin liittyviä uskomuksia ja tunteita: hyvä-paha, sisäpuoli-ulkopuoli, musta-valkoinen, mies-nainen, nuori-vanha, älykäs-tyhmä, kaunis-ruma, voittaja-häviäjä, elämä-kuolema. Opit ymmärtämään, miten paljon voimaa tarvitaan siihen, että pitää vastakohdat erillään toisistaan, kun nopeammat energiat pyrkivät yhdistämään ne toisiinsa ja muuttamaan ne toisikseen, aivan kuten jin-jang-symbolin kahdeksikkokuvio osoittaa. Kun näin tapahtuu, koet sen varjopuolen itsessäsi, jonka olet yrittänyt kieltää. Kun energia tämän myötä vie sinut jälleen selvemmille vesille, huomaat, miten pimeys ja valo ruokkivat toisiansa myönteisten olemustensa kautta, mutta alkuun liikkeen aiheuttama paine saa tukoksesi – ennakkoluulosi, päähänpinttymäsi ja vastustelemasi asiat – kulkemaan kahdeksikon muotoista rataa, missä tahansa ne sinussa ilmenevätkin.

On tietenkin helpompi nähdä tällaiset alitajuiset päähänpinttymät toisissa ihmisissä ja ajatella niiden olevan vain muissa: "Minun on oltava hiljaa, joten sinä olet paha ihminen, kun olet noin äänekäs ja haluat noin paljon huomiota." Et siedä asioita ja haluat vastustella sellaisia ihmisiä, jotka ovat erilaisia kuin sinä joko ulkonäöltään, luonteeltaan, älykkyydeltään, taidoiltaan tai vain energiatasolla. Saatat kokea itsesi uhatuksi, petetyksi ja mustasukkaiseksi, soimata ja syytellä itseäsi ja muita ja jäädä jumiin loputtomaan vastakohtien vaihteluun: parempi-huonompi, viehättävä-luotaantyöntävä, hyökkäävä-puolusteleva, omiva-torjuva.

Jos annat korkeamman energian virrata kauttasi ja jos käsittelet elämäsi tilanteita kärsivällisesti ja rakastavasti, voit kokea tämän vaiheen myönteiset puolet: Opit, ettet voi välttää sellaisia vastakohtaisuuksia, joista et pidä, ja että sinun on annettava kaikkien asioiden olla osa elämääsi. Alat ymmärtää "peilaamisen" periaatteen – että jotakin, mikä on sinussa, on myös minussa ja päinvastoin. Opit hyväksymään molemmat puolet asioista ja tuntemaan, miten ne ruokkivat toisiaan ja miten voit saada energiaa ja tietoa niiltä osilta itseäsi, jotka olet aiemmin torjunut. Tulet tietoisemmaksi aiemmin tiedostumattomista, erilaisia tunteita laukaisevista tekijöistä.

4. Linnoittaudut, poteroidut, vastustelet ja tukahdutat
Juuri kun alkaa näyttää siltä, että pääsisit eroon niistä peloista, joita olet sisälläsi kantanut vuosia, ja että saisit tunnevammasi parannettua lopullisesti, egosi – se osa mieltäsi, joka pohjautuu pelkoon ja itsesuojeluvaistoon – astuu esiin ja huutaa: "En minä ole valmis kuolemaan!" Se taistelee vanhojen tuttujen, joskin hankaluutta aiheuttavien tapojen puolesta eikä suostu millään päästämään irti ja luottamaan. Sukellat eloonjäämisvaihteelle – joko taistelet tai pakenet – jonka nerokkuus on aivan hämmästyttävää.

Jos olet taistelijaluonne, saatat yrittää tehdä itsestäsi suuren ja haavoittumattoman hankkimalla ison katumaasturin ja komean talon tai yrittää selättää maailman paiskimalla töitä aamusta iltaan jämähtäen samalla omiin uskomuksiisi; tai sitten vain juot tolkuttomasti kahvia. Ehkä pönkität omaa persoonallisuuttasi ja erityistä yksilöllisyyttäsi kaikin tavoin, ryhdyt yltiöisänmaalliseksi, kaikkitietäväksi, narsistiseksi pullistelijaksi ja tulet kaikille vihaiseksi tai jopa väkivaltaiseksi. Kenties haluat kuuluisuutta, valtaa tai rahaa, tai sitten menet kauneusleikkaukseen ja hankit kaikenlaista näyttävää. Ehkä etsit turvallisuutta pyrkimällä hallitsemaan sekä ympäristöäsi että itseäsi, ja kun lopulta tajuat, ettet voi hallita kaikkea, saatat muuttua kovaksi, kyyniseksi, sarkastiseksi tai apattiseksi ja muita kunnioittamattomaksi, ja sinusta voi alkaa olla hauskaa tehdä kaikenlaista sopimatonta, epäystävällistä ja moraalitonta, jos vain itse haluat tehdä niin. Patriarkaaliset valtarakenteet, kuten valtionhallinto, armeija, liike-elämä ja uskonnot, käyttävät häikäilemättömästi ja ovelasti valtaansa ihmisiin ja pitävät meidät ruodussa houkuttelun, hypnoosin, ilmiselvien valheiden, asioiden suurentelun ja pelon avulla.

Jos taas haluat vältellä riitoja ja konflikteja, saatat tukahduttaa pelottavat ajatukset, vastustella muutosta ja kaivata turvallisuutta tai vetäytyä täydellisesti sisustettuun mukavaan kotiisi suuren television ääreen, tai sitten etsit turvaa vanhemmistasi tai muista auktoriteettihahmoista. Saatat ryhtyä syömään joko enemmän tai vähemmän, lihoa herkuista tai tulla suorastaan anorektisen laihaksi ja turruttaa itsesi suoraan päähäsi kytketyillä laitteilla, jotka täyttävät sinut äänillä ja kuvilla. Ehkä teeskentelet, ettei mitään ongelmaa ole pitämällä yllä iloista julkisivua, tai kenties uppoudut muistelemaan kaihoten menneitä tai kuvittelemaan tulevia tapahtumia tai toisten maailmojen ihanuuksia, ja saatatpa jopa ryhtyä hautomaan itsemurha-ajatuksiakin. Sinusta voi alkaa tuntua siltä, että olet saanut maallisen elämäsi päätökseen ja että haluat liittyä enkelten tai valo-olentojen joukkoon. Pinnan alla alkaa kuohua, ja saatat kehittää itsellesi pakkotoimisia oireita, luuston ongelmia, reuman, sisäelinten vajaatoimintaa, riippuvuuksia, erilaisia halvaustiloja ja loppuunpalamisen merkkejä.

Tämän vaiheen myönteisenä puolena on se, että saatat kokea suoranaisia läpimurtautumisia elämäsi eri alueilla koskien myös uusia ajatuksia siitä, miten saat omat haavasi parannettua. Vaikeaan lapsuuteen perustuvat ongelmat saattavat haihtua olemattomiin, eristäytyminen vaihtua ravitsevaan yhteistoimintaan muiden kanssa, ja sellaiset asiat, jotka aiemmin saivat sinut raivon partaalle, eivät ehkä hetkauta sinua enää juuri mitenkään. Alat nähdä sen kaaoksen läpi, jossa muut ovat, etkä sorru houkutuksiin ja näet oman tiesi eteenpäin selkeämmin.

5. Vanhat rakenteet murenevat ja sortuvat
Väistämätöntä voi vastustella vain tiettyyn pisteeseen asti. Kun koemme egon kuolemaa sekä omalla kohdallamme että yhteiskunnallisesti, monet panikoivat ja ajattelevat maailmanlopun olevan käsillä. Ei se kuitenkaan ole; se on vain käärme, joka luo nahkaansa. Todellisuudessa olet muuttamassa rajallisesta rajattomaksi käsitystäsi siitä, millaiseen ihmiseen samaistut. Jos käyttäydyt eristyneellä, itseäsi suojelevalla, hallitsemisenhaluisella tai hyökkäävällä tavalla, kaikki nämä käytöstavat luovat kielteisiä vaikutuksia tähän hetkeen. Tässä vaiheessa on hyvä hakea apua ystävistä, terapeutista, papista, opettajasta, kahdentoista kohdan ohjelmasta tai enkeleistä.

Kun opit puhdistamaan pelkoon pohjautuvan menneisyytesi, monet sellaiset seikat, joita aiemmin pidit tärkeinä ja jotka saivat elämäsi tuntumaan merkitykselliseltä, muuttuvat tarpeettomiksi ja jopa tylsiksi, ja niinpä päästät niistä irti. Riippuvuuteen perustuvat ihmissuhteet päättyvät. Vanhoilla keinoilla ei enää pärjää. Vanhat tottumukset kuihtuvat, ja vanhat instituutiot lamaantuvat ja romahtavat. Huomaat miten valheilla, epäuskoisuudella, ontoilla tarinoilla, tylsillä mahdollisuuksilla, lahjattomilla ihmisillä, surkealla taiteella ja pateettisilla yrityksillä pyritään peittelemään omaa heikkoutta. Saatat suorastaan alkaa voida pahoin. Lempiajatuksesi, -uskomuksesi ja -maailmankuvasi eivät enää kestä päivänvaloa. Et jaksa enää kuulla, miten kerrot muille omasta taustastasi rajoittuneesti.

Jos takerrut ihmisiin, omaisuuteen, tilanteisiin, ajatuksiin tai tapoihisi, sinut pakotetaan päästämään irti. Saatat kenties kokea suuriakin taloudellisia menetyksiä tai suoranaisen konkurssin tai menettää työsi, talosi, ystäväsi, lemmikkieläimesi tai jopa perheesi. Kenties elämässäsi sattuu enemmän kuolemantapauksia kuin koskaan aiemmin. Voit joutua muuttamaan hyviä suunnitelmasi olosuhteiden pakosta. Aivan samalla tavalla yhteiskuntakin toimii itsekeskeisesti vallanhimoisine poliitikkoineen, järkyttäviä palkkiota saavine johtajineen, etuoikeutettujen julkisuuden henkilöiden palvontoineen ja pappien suojelemine pedofiileineen, ja niin senkin on sorruttava ja tehtävä tilaa korkeataajuisemmille toimintatavoille.

Saatat kokea pettymystä vanhojen muotojen hajotessa. Kenties olet enää vain hiuksenhienosti varma siitä, kuka olet, mihin voit luottaa tai miksi ylipäätään olet täällä. Omat rajasi häilyvät, ja niin bakteerien, loisten, allergeenien, hallitsemishaluisten ystävien, varkaiden, terroristien kuin aineettomienkin olentojen on helppo hyökätä sinua vastaan. Kenties olet pakotettu pysähtymään esimerkiksi kaatumalla tai joutumalla muuten onnettomuuteen. Kehosi saattaa altistua hallitsemattomille sairauksille, kuten huimaukselle, ripulille, Parkinsonin tai Alzheimerin taudille tai MS-taudille. Tässä vaiheessa voi esiintyä myös pörssiromahduksia, julkisuuden henkilöiden joutumista epäsuosioon, kaaosteorian ilmentymiä, mustia aukkoja, kuolemaa ja kuolemanjälkeistä elämää, tuomiopäivän tapahtumia, jälleensyntymää, erilaisia muuntumisia, sankarin matkalla olemista, hirviöitä ja kummajaisia, henkiolentoja, enkeleitä, anteeksiantoa, paastoamista ja henkistä paranemista.

Tämän vaiheen myönteisiin puoliin kuulu se, että jos annat tarpeettomien asioiden vain hälvetä pois, huomaat, ettei ulkoisia sääntöjä oikeastaan tarvita ja että saat ohjausta sisäkautta. Huomaat eläväsi maailmankaikkeuden luonnollisten harmonian lakien ja järjestyksen alaisena. Koet, miten oma korkeampi viisautesi ohjaa sinua vaivattomasti. Vanhojen rakenteiden sortuminen on elämälle luonnollinen tapa valmistaa sinua uuteen itseesi.

6. Pysähdyt ja antaudut todelliselle itsellesi
Lopulta saavutat pisteen, jossa lakkaat taistelemasta ja pyristelemästä vastaan. Mikään ei toimi. Ehkä saat pohjakosketuksen, tai sitten jokin mystinen valaistumiskokemus yllättää sinut paljastaen yksinkertaisen totuuden. Nykyhetki vie sinut hallitsemishaluiselta egolta kokonaan. Et kykene enää pakottamaan itseäsi tekemään sellaisia asioita, jotka aiemmin mielestäsi toimivat, ja koet ensimmäisen kerran todellisesti sielusi värähtelyt. Kaikessa on yksinkertaisuutta, tilaa, hiljaisuutta, vapautta ja rauhaa. Kun pääset ensimmäisen kerran tähän tilaan, se saattaa kuitenkin tuntua pelkältä tyhjyydeltä, ja niin mielesi hätääntyy ja hypähtää takaisin kiireeseen ja vanhoihin ajatuksiin. Mutta kun annat asioiden olla, koet oman olemuksesi syvällisyyden, ja niin kokemuksesta tulee vapauttava, armollinen ja lopulta iloinen. Yhtäkkiä tiedät koko kehollasi, kuka olet! Olet päästänyt irti ja löytänyt oman todellisen keskuksesi – ja se tuntuu mahtavalta! Ego? Kuka sitä mihinkään tarvitsee! Sinulla on kaikki hyvin ja hienosti juuri sellaisena kuin olet. Olet saavuttanut "päätepisteen". Vastaus ei enää ole se, että jotakin pitää vielä tehdä.

Nyt alkaa vaihe, jossa sinulla ei oikein ole motivaatioita mihinkään, vähän kuin olisit jonkinlaisessa helvetin esikartanossa, ja kaipaat luonnossa tai vain itseksesi oleskelua, tai sitten alat kyseenalaistaa kaiken, mitä olet tähän asti tehnyt ja mihin olet pyrkinyt, koska tekosi ja tavoitteesi eivät enää tunnu sopivilta tai mielenkiintoisilta. Enää et kuitenkaan koe olevasi näiden asioiden suhteen uhri; olet paljon neutraalimpi, vähän kuin tiedemies, joka tutkii jotakin outoa elämänmuotoa. Keskityt siihen, miten hyväksyt itsesi, muut ja elämän varauksettomasti ja miten voit päästää irti ja luottaa – kaikkeen. Tämä on kypsymisen aikaa, jolloin kyllästät itsesi sielusi värähtelyillä ja saat selkeitä vaikkakin hienovaraisia viestejä suoraan olemuksesi ytimestä. Tässä vaiheessa on hyötyä siitä, että menet kehoosi täydellisemmin, että aktivoit oman aistillisen ja taiteellisen tietoisuutesi, että opit arvostamaan kauniita ja yksinkertaisia asioita ja että alat tehdä asioita lapsenmielisesti. Tässä suhteellisen rauhallisessa tilassa sinusta saattaa tuntua, että koko elämäsi tärkeysjärjestystä, uskomuksia ja kehosi molekyylejä järjestellään uudelleen, että "piuhasi" laitetaan uuteen järjestykseen. Tunnistat viimeiset rippeet siitä, mikä elämässäsi ei ole totta, ja päätät, ettet suhtaudu enää epäaidosti mihinkään. Sinusta saattaa hyvinkin tuntua siltä, ettet oikein sovi muiden ihmisten joukkoon, ja joudutkin vähän ponnistelemaan, ettet palaa takaisin vanhoihin tottumuksiisi.

Nyt on tärkeää, että löydät "tuntemuksen" sielustasi – kokemuksen kotitaajuudestasi tai korkeimmasta mahdollisesta omasta värähtelystäsi – jotta voisit toistuvasti valita sen ja palata siihen takaisin aina, kun ajaudut siitä liian etäälle tai olosi on sekava. Palamme tähän aiheeseen luvussa 5. Kun tästä kokemuksesta, että olet "kotonasi keskipisteessä", tulee tavallinen tilasi, annat itsellesi oikeuden valita uuden itsesi ja uuden todellisuutesi; tämä on tärkeä käännepiste, jossa valitset tietoisesti sen, kuka ja mikä haluat olla ja minkälaisessa maailmassa haluat elää. Sellaiset seikat kuin nykyhetkessä eläminen, vetovoiman laki, mietiskely, aitous, sielu, rukoileminen, siunaaminen, uudistuminen, näkymatkat ja kaikenlaiset henkiset harjoitukset alkavat kiinnostaa sinua.

Tämän vaiheen myönteisiin puoliin kuuluu se, että kun olet kerran tehnyt tämän valinnan, vuoroveden suunta vaihtuu, ja elämäsi, terveytesi ja onnellisuuden tunteesi kohentuvat valtavasti. Huomaat, miten paljon parempi sinun on olla sekä fyysisesti että emotionaalisesti ja miten paljon helpompaa sinun on olla luova ja menestyksekäs. Saat helposti oivalluksia, muistat unohduksissa olleita totuuksia itsestäsi ja saat syvää ymmärrystä asioista – usein kaikki tämän tapahtuu vieläpä samanaikaisesti. Nyt sinun on vain harjoiteltava uutta tottumustasi pysytellä kotitaajuudellasi ja opittava käsittelemään energiaasi ja tietoisuuttasi.

7. Palaat maailmaan feenikslinnun tavoin
Vaiheen 6 suuren käännepisteen jälkeen energioissasi ja tietoisuudessasi ei enää tapahdu hajaannusta. Tästä eteenpäin suunta on vain "ylöspäin"! Omaan sielun taajuuteen samaistumiseen kuuluu se, että havainnotkin muuttuvat uudenlaisiksi ja elämä käyttäytyy eri tavalla. Sinun ei enää tarvitse käyttää tahdonvoimaasi siihen, että elämäsi toimisi, sillä ymmärrät, että se toimii jo nyt täydellisesti. Ymmärrät olevasi yhteydessä kaikkiin ja kaikkeen tilassa, joka kannattelee kaikkea, ja että elämä auttaa sinua tekemään ja saamaan kaiken sen, mitä tarvitset. Oman kohtalosi täyttäminen ja vastuunotto alkavat kiinnostaa sinua ja olet "täynnä itseäsi" ilmaisun myönteisessä merkityksessä. Haluat saada aikaan jotakin sellaista luovaa ja innovatiivista, mikä on tulosta kehosi, mielesi ja sielusi yhteistyöstä.

Kun näet muita ihmisiä, joiden kohdalla muutos ei ole vielä tapahtunut, et pelkää enää, että he voisivat sammuttaa tulesi märän rätin tavoin. Sen sijaan omaksut opettajan, parantajan tai ohjaajan roolin ja käytät korkeampaa taajuuttasi kaikkien hyväksi. Olet toiveikas, kiinnostunut, optimistinen, uskollinen ja innoittunut. Luovuutesi kukoistaa. Sinua kiinnostaa tunnistaa oma kohtalosi ja antautua sille täysin. Tarkastelet syvällisesti sitä työtä ja ilmaisutapaa joka on "juuri sinua varten", kunnioitat niitä syviä taipumuksiasi, jotka sinulla on syntymästäsi saakka jo olleet, ja poistat itsestäsi kaikki haittatekijät, jotta elämäsi olisi virtaavaa ja ilmentyisi kauttasi luonnollisen pakottomasti. Sinun on hyvä kehittää intuitiotasi, pitää sydämesi avoimena ja lempeänä ja etsiä uusia ja yllättäviä suuntia, paikkoja ja muita hyviä tekijöitä, jotka pääsevät ilmenemään elämääsi, kun pelkoa ei enää ole. Saat tukea, viestejä, mahdollisuuksia ja ihmeitä ja tunnet myös ansaitsevasi ne. Tunnet olosi rohkeaksi ja voimakkaaksi.

Kaikkein todellisin päämääräsi ei suinkaan ole se, että saavutat tietyt päämäärät vaan että tulet niin monitahoiseksi ja virtaavaksi, että kykenet muodonmuutokseen, toisin sanoen että kykenet muuttumaan joksikin täysin erilaiseksi – sikäli kuin elämä haluaa viedä sinut johonkin täysin uuteen suuntaan. Erilaisten tavoitteiden ilmentäminen on nyt paljon helpompaa ja hauskempaa, ja käsityksesi ajasta muuttuu täysin, kun menneisyys ja tulevaisuus katoavat alati laajenevaan nykyhetkeen.

8. Ihmissuhteet, perhesuhteet ja kokemukset ryhmistä mullistuvat
Nyt saat kokea, miten välittömästi yksilöllinen ja kollektiivinen tietoisuus läpäisevät toisensa, ja opit tuntemaan itsesi sekä yksilöllisenä itsenä (minä) että kollektiivisena itsenä (me). Tunnet, miten sinä ja muut vaikutatte toistenne elämään. Tämä saa sinut kantamaan vastuusi omista toimistasi ja ajatuksistasi ja olemaan sillä tavoin lempeä muita kohtaan. Sinun ei enää tarvitse muistaa harjoittaa "kultaista sääntöä", sillä olisi tuskallista olla noudattamatta sitä.

Olet suvaitsevaisempi ja ihmisystävällisempi. Näet yhtäläisyyksiä ihmisten välillä ja pidät eroavaisuuksia mielenkiintoisina ja arvokkaina. Olet yhteistöhaluinen ja toverihenkinen, näet kaikki ihmissuhteesi oman itsesi osasina ja kykenet antamaan muille vastineetta ja myös ottamaan vastaan, silloin kun sinun on aika saada. Tällä on iso merkitys runsaudentunteellesi; tiedät että saat tarvitsemasi ja koet näin olevasi mielikuvituksekkaampi, luovempi ja tuottoisampi, koska tiedät, että saat apua ja että muut tarvitsevat sinun apuasi.

Saat uuden ymmärryksen niin jinistä ja jangista, vastaanottavasta ja ulospäinsuuntautuvasta energiasta, kuin vasemman ja oikean aivopuoliskosi toiminnasta. Tasapainotat itseäsi kehittämällä sekä vastaanottavaista, intuitiivista ja sisäisestä lähteestä ammentavaa puoltasi että aktiivista, keskittyvää ja luovaa puoltasi, ja niin ymmärryksesi asioista on joustavampi, luovempi ja jatkuvasti uudistuva. Kun alat ymmärtää jin ja jang -voimien ja -tietoisuuden tasapainon merkityksen, huomaat, miten ne näkyvät myös miehen ja naisen välisten suhteiden dynamiikassa. Alat tajuta uudella tavalla, mikä on mahdollista kahden sellaisen ihmisen välillä, jotka ovat sisäisesti tasapainossa, ja minkälainen uusi käyttäytyminen on tällöin mahdollista molemmille sukupuolille.

Olet rauhallisempi ja myötätuntoisempi ja harkitset suhteiden muodostamista ja purkamista sen pohjalta, mitä sielusi sanoo yhdessä olemisesta tai eroamisesta. Rakkauden mahtavuus saattaa välillä suorastaan hukuttaa sinut alleen. Ajattelet ehkä entistä laajemmin avioliitosta, perheestä, tiimityöstä, järjestöistä ja jopa kansainvälisestä politiikasta. Yhteistyö, ristipölytys, jakaminen, roolien vaihtaminen, uudenlaiset ajatukset voitonjaosta, uudet yhteenliittymät, verkostot ja nopea globalisoituminen kukoistavat yhteiskunnallisesti.

Olet aidosti oma itsesi eikä sinun tarvitse ponnistella, ja samalla voit työskennellä ryhmätietoisuudesta käsin missä tahansa tiimissä tai ryhmässä, jotta löytäisitte yhdessä täydellisempiä, taidokkaampia, korkeataajuisempia vastauksia, keksintöjä ja sosiaalisia kokemuksia. Opit säätämään omaa taajuuttasi niin, että se sopii muihin ihmisiin, ryhmiin, paikkoihin, ajanjaksoihin ja tietoisuuden ulottuvuuksiin lisäten näin ymmärrystäsi ja viisauttasi runsain mitoin. Näin saat yhteyden todellisiin aineettomiin olentoihin, henkisiin neuvostoihin, ryhmäsieluusi ja ihmisiin, jotka ovat jo kuolleet. Sinusta tulee etevä siinä, mitä aiemmin pidettiin paranormaaleina tai yliluonnollisina tietoisuustaitoina, joihin liittyy yhteyksien luominen ja resonanssi. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi telepatia, teleportaatio, selvänäkö, henkiparannus ja psykokinesia.

9. Valaistuminen ankkuroituu kaikkeen materiaan
Innoittuneen yhteistyön ja yhdessä luomisen mukana tulee yhteistä viisautta ja rajatonta kiitollisuutta. Rakkaus ymmärretään nyt sinä luonnonvoimana, joka on yhtenäinen koko kosmoksessa ja joka kykenee saamaan ihmeitä aikaan. Kun valitset vapaasti muiden auttamisen, kaikki tulevat ravituiksi.

Otat itse myönteisiä askeleita omalla kohtalon tielläsi ja löydät lapsenmielisen ilon saavuttaessasi sielusi mukaisia tuloksia. Kun olet tässä hetkessä sydämessäsi ja kehossasi ja yhteydessä kaikkeen tietoon, energiaan, voimavaroihin ja yhteistyökumppaneihin, alat ymmärtää yhdentyneen kentän voiman ja miten sen avulla voit ilmentää haluamasi. Opit ymmärtämään, miten luomisen ja ilmentämisen prosessi toimii, ja koet yhdentyneen kentän oman kehosi jatkeeksi. Koska ulkomaailma ei ole erillinen sinusta, kaikki mielikuvasi, tavoitteesi, voimavarasi ja lopputuloksesi – jotka aiemmin tuntuivat olevan jossakin tulevaisuudessa tai toisessa paikassa – ovat nyt tässä hetkessä sinulla, ja niin ne voivat ilmetä ja kadota ajatustesi myötä. Elämä ei ole ainoastaan nopea; se on välitön, mutta silti et koe painetta. Tiedät, miten voit toimia rauhallisesti nykyhetken luonnollisen suodatinjärjestelmän ja tietoisen keho-mielesi kautta.

Tiedät kohtalosi kehittyvän yhdessä muiden sielujen kohtaloiden kanssa ja keksit uusia tapoja päästää tavoitteisiisi joustavassa maailmassa. Syntymä ja kuolema menettävät merkityksensä elämän suurina kohokohtina; sinulla on nyt kokemus tulemisesta ja menemisestä oman tahtosi mukaan ylösnousemisen ja alaslaskeutumisen myötä. Kehosi on paljon kevyempi ja läpinäkyvämpi ja tiedät, miltä taivas maan päällä tuntuu.

Kokeile tätä
Missä vaiheessa prosessia olet?
Tarkastele muutosprosessisi jokaista kohtaa ja kirjoita muistikirjaasi:

 • Mitä eri vaiheiden oireita olet kokenut?
 • Millä tavoin olet vastustellut prosessin kulkua sen eri vaiheissa? Millaisia seuraamuksia olet kokenut?
 • Millä tavoin olen antautunut prosessille ja ollut yhteistyöhaluinen? Mitä hyviä asioita olet kokenut?
 • Mikä prossessin kohta on sinulla tällä hetkellä pinnalla?
 • Millä tavoin aistit, että ehkä estät itseäsi siirtymästä seuraavaan kasvun vaiheeseen?
 • Missä kohdin prosessia muut läheisesi ovat? Kun tiedät tämän, miten voit ymmärtää heitä paremmin ja olla myötätuntoisempi heitä kohtaan?
 • Millä tavoin huomaat muutosprosessin eri vaiheiden näkyvän maailman tapahtumissa?

Ihan vain kertauksen vuoksi...

Alat ymmärtää, että elämä on energiaa ja tietoisuutta. Tämä tekee sinusta hyvin herkän ja tietoisen, koska sinusta on tulossa korkeataajuisesti värähtelevä ihminen ja olet siirtymässä suhteellisen karkeasta kehosta ja persoonallisuudesta sielusi kyllästämään aikaan, tilaan ja materiaan. Sinä kehityt kaikkien muiden tämän planeetan asukkaiden kanssa niiden yhdeksän kasvun vaiheen kautta, joiden tarkoituksena on tehokkaasti kohottaa taajuuttasi neljänteen ulottuvuuteen – jossa henki ja aine yhdistyvät – niin, ettei sinun tarvitse ensin kuolla. Prosessi voi alkuun tuntua sinusta pelottavalta, sekavalta ja epämiellyttävältä, mutta jos vain teet tietoisesti työtä ja hiot omaa herkkyyttäsi ja valitset sielusi värähtelyt, kellut muutosprosessin lävitse niin kuin puun lehti alaspäin virtaa, joka tietää, minne se on menossa. Prosessin yhdeksän vaihetta ovat:
 1. Henki sulautuu kehoon, tunteisiin ja mieleen.
 2. Elämän värähtelytaajuus kohoaa kaikin tavoin, kaikkialla.
 3. Yksilöllis-kollektiivinen alitajuinen mieli tyhjenee.
 4. Linnoittaudut, poteroidut, vastustelet ja tukahdutat.
 5. Vanhat rakenteet murenevat ja sortuvat.
 6. Pysähdyt ja antaudut todelliselle itsellesi.
 7. Palaat maailmaan feenikslinnun tavoin.
 8. Ihmissuhteet, perhesuhteet ja kokemukset ryhmistä mullistuvat.
 9. Valaistuminen ankkuroituu kaikkeen materiaan.

Viesti kotitaajuudelta

Kuten jo selvitin kirjan alussa, olen liittänyt jokaisen luvun loppuun pätkän tällaista innoittunutta tekstiä, jonka tarkoituksena on auttaa sinua siirtymään tavanomaisesta nopeasta lukemisestasi syvällisempään, suoraan kokemukseen. Näiden viestien kautta voit tahdonvaraisesti muuttaa omia värähtelyjäsi.

Seuraavan viestin tarkoituksena on auttaa sinua tuntemaan maailma sen kaltaisesti, kuin sen tulet kokemaan uutena intuition aikakautena. Päästäksesi kotitaajuudelle sinun on vain vaihdettava hitaammalle ja kiireettömämmälle vaihteelle. Hengitä hitaasti sisään ja ulos ja rauhoita mielesi niin hyvin kuin osaat. Anna ajatustesi olla joustavia ja vastaanottavia. Avaa intuitiosi ja valmistaudu tunnustelemaan sanoja. Kokeile, kykenetkö kokemaan ne todellisuudet ja tunnetilat, jotka heräävät henkiin lukiessasi.

Kokemuksesi saattavat laajeta sen mukana, miten hyvin kohdistat huomiosi viestin lauseisiin. Keskity pariin sanaan kerrallaan, pysähdy välimerkkien kohdalla, ja "ole yhtä" sen älyn kanssa, joka viestin tuo juuri tällä hetkellä sinulle. Voit lukea tekstin myös ääneen tai sulkea silmäsi ja pyytää jotakuta toista lukemaan sen sinulle saadaksesi selville, millainen vaikutus sanoilla on sinuun.

Aloita olemalla läsnä
Ole: ole juuri tässä ja juuri nyt. Kuuntele hiljaisuutta. Tunne helpotuksen tunne. Ei ole mitään muuta paikkaa, minne mennä. Avoimuus ympäröi sinut, ja tuossa tilassa on: tietoisuus. Se suodattuu lävitsesi – se on oma jalostunut olemuksesi, minuutesi seuraava taso, Jumalallisen läsnäolo. Tietoisuus sisältää kaiken, mitä olet koskaan tietänyt ja mitä olet koskaan ollut tai tulet olemaan; ja myös sen, mitä kukaan muu on koskaan ollut tai tulee olemaan. Olet Rakkauden avoimen sydämen keskipisteessä, valtavassa Totuuden kentässä. Täällä olet todellinen, täällä synnyt jatkuvasti uudelleen. Sinun ei tarvitse tehdä mitään. Tunne, miten kaikkitietävä, rakkauden ja lempeyden läpäisemä tietoisuus – sulkee sinut sisäänsä. Se ei koskaan hylkää sinua. Olet turvassa.

Täällä sinulla on käytössä rajattomasti voimaa ja mielikuvitusta. Jos jokin ajatus ilmenee, se ei ole sinun; sinä vain tulet tietoiseksi ympärilläsi leijailevista asioista, ja jos ne tuntuvat mielenkiintoisilta, pysähdyt niiden kohdalla vähäksi aikaa. Voit joko samaistua niihin tai päästää niistä irti, tai voit lisätä niihin ensin voimaa ja muotoilla niitä, ja vasta sitten päästää irti. Ei ole mitään oikeaa tapaa toimia; on vain luovuutta, joka on hauskaa – sinun sielusi ilmentää itseään. Ole siis tässä hetkessä pehmeästi. Anna todellisuuksien mennä ja tulla. Voimasi ja tietoisuutesi säteilevät ihosi lävitse sen ulkopuolelle, kauas, kauas, etkä sinä pääty mihinkään, vaan löydät aina vain uudenlaisia tietämisen tapoja. Kun liität ne itseesi ja sulaudut niihin, koet itsesi uusin tavoin. Sinä olet kaikissa asioissa, ja kaikki asiat ovat sinussa, ja mikä tahansa, mikä haluaa tulla tiedetyksi tai luoduksi, ilmenee sinulle ajatuksena tai ilmentyy kauttasi toimintana. Sinä et voi saada sitä tapahtumaan; se vain tapahtuu.

Kun tämä kokemus ja hetki jäävät taaksesi, koet taas olevasi erilläsi muusta elämästä. Ja olet surullinen, koska sinulla on ikävä itseäsi. Kaipaat kokemusta siitä, miten oma sielusi ilmaisee itseään kehosi kautta, valaisten ja elävöittäen kehosi ja tehden siitä iloisen – iloisen pelkästä olemisen ilosta. Et myöskään enää näe rakastamaasi itseä muissa, ja koet kärsimystä. Kuitenkin, sillä välin, kaiken keskellä, sen tietoisuuden keskellä, joka läpäisee koko maailman, siellä on aina se, mitä etsit. Siellä on sinun vastauksesi kaikkeen, täysin ilmaiseksi, ja se vain odottaa, että uppoudut siihen takaisin. Tässä hetkessä, vastaus, juuri oikea vastaus sinulle, tässä ja nyt.


Takaisin