Tämä kirja ei yritä tehdä henkistä siitä, mitä ei voi tehdä henkiseksi. Tämä kirja käsittelee kotiin palaamista hengen yhteyteen. Todellisuutta. Gary R. Renard Rakkaus ei ole unohtanut ketään
© 2006 Robert Scheinfield ja 2009 Kustannus Oy Taivaankaari

Luku 4

Valkoinen ritari saapuu

Kaadoin aikamoisen lastin filosofiaa yllesi edellisissä kahdessa luvussa. Ehkä esittämäni asiat tuntuivat sinusta oikeilta tai kenties jokin oli mielestäsi vähän liian kaukaa haettua etkä oikein ymmärtänyt, mitä tekemistä sillä on rahan suhteen tai Rahapelistä irtautumisen suhteen. Tulet kuitenkin pian huomaamaan, että esittämäni filosofia on olennainen osa Irtautumisen prosessia, ja se johdatteleekin meidät sopivasti tarkastelemaan huipputieteen löytöjä, jotka vahvistavat nämä näkemykset ja laajentavat niitä käytännöllisemmälle tasolle.

Siitä tieteellisestä tutkimuksesta, jonka sinulle nyt tiivistetyssä muodossa esitän, on kirjoitettu tuhansia kirjoja. Senpä takia esittelen sinulle siitä vain avainasiat, mutta kirjan liitteestä löydät vinkkejä siitä, mistä voit saada lisää syventävää tietoa.

Ihmisyyden pelin ja Rahapelin, kuten kaikkien pelien pelaamiseen, tarvitaan välineitä, tiettyjä resursseja ja pelikenttä, jolla pelata. Tarkastellaanpa esimerkiksi baseballia. Kun sen keksijä oli ensin saanut ajatuksen pelistä, hänen oli sen jälkeen luotava fyysisesti pelikenttä, mailat, pallot ja räpylät, jotta peliä voisi todella pelata.

Sama pätee Ihmisyyden peliinkin. On oma asiansa puhua sellaisen jättimäisen huvipuiston tekemisestä, jossa voidaan luoda ja kokea täydellisesti vangitsevia elokuvia, mutta kokonaan eri asia toden teolla rakentaa tällainen huvipuisto niin että se vieläpä toimii. Tutkitaanpa siis nyt sitä, miten meidän huvipuistomme (kolmiulotteiden todellisuus) on luotu sellaiseksi, että voimme sen avulla pelata Ihmisyyden peliä.

Ihmiset ovat aina yrittäneet ymmärtää, miten fyysinen maailmankaikkeutemme on rakentunut, miten se oikeastaan toimii ja millaiset lait sitä hallitsevat. Pyrkiessään ymmärtämään tällaisia mysteereitä tiedemiehet ovat pilkkoneet fyysisen maailmankaikkeuden yhä pienemmiksi palasiksi ymmärtääkseen, mitkä ovat sen perusrakennustarvikkeet ja millaisessa vuorovaikutuksessa ne ovat keskenään.

Kun tiedemiehet kurottivat yhä syvemmälle ja syvemmälle, he löysivät toinen toistaan pienempiä osia, joille annettiin sellaisia nimiä kuin solu, molekyyli, atomi, protoni ja elektroni. Kun päästiin käsiksi vielä atomiakin pienempiin osiin, tiedemiehet kuitenkin huomasivat, etteivät nämä pikku hiukkaset käyttäytyneetkään tunnettujen fysiikan lakien mukaisesti. Uudet löydöt synnyttivät sen, mitä me nykyään kutsumme kvanttifysiikaksi.

Kun tutustuin ensimmäisen kerran kvanttifysiikkaan, en kyennyt ymmärtämään sitä lainkaan. Aivoni suorastaan kärähtivät. Sitä oli hyvin työlästä lukea, mutta minusta tuntui, että se sisälsi jotakin tärkeää, joten jatkoin vain sinnikkäästi eteenpäin. Lopulta aloin selkeästi hahmottaa ne palapelini palat, joita se sisälsi, joten lisäsin nuo palat kokoelmaani. Kerron nyt teille muutamista niistä.

Eräs tiedemies, David Bohm, työskenteli kvanttifysiikan eturintamassa. Bohm päätteli, että ainoa tapa selittää hiukkasten outo käyttäytyminen, oli ymmärtää koko konkreettinen, jokapäiväinen maailmamme harhakuvaksi. Bohm esitti, että meidän todellisuudeksi kutsumamme tilan takana oli jotakin selkeästi järjestäytynyttä, jokin valtava, alkuperäisempi todellisuus, josta syntyi kaikki fyysisen maailman asiat ja ilmentymät.

Michael Talbot kiteytti tämän kirjassaan The Holographic Universe:

On toisin sanoen olemassa todisteita, jotka viittaavat siihen, että kaikki meidän maailmassamme – lumihiutaleista vaahterapuihin ja tähdenlennoista elektroneihin – ovat vain kuvajaisia, heijastumia sellaiselta todellisuuden tasolta, joka on niin syvällä meidän todellisuutemme takana, että se on kirjaimellisesti aika-avaruuden ulottumattomissa.

Monet tiedemiehet etsivät Bohmin innoittamina sitä selkeästi järjestäytynyttä taustalla vaikuttavaa todellisuutta, johon tämä viittasi. Lopulta se löydettiin valtavan, älykkään energiakentän muodossa, jolla on monta nimeä, vaikka tiedeyhteisössä sitä useimmiten kutsutaankin nimellä nollapistekenttä.

Nollapistekenttä on olemassa energiana, jolla on ääretön potentiaali, joka ei vielä ole muotoutunut miksikään. Tästä äärettömästä potentiaalista voi kuitenkin syntyä ihan mitä tahansa. Kun tiedemiehet tutkivat edelleen nollapistekenttää, he loivat teorian, joka selittää sen, miten fyysinen maailma on syntynyt siitä. Teoria sisältää neljä tekijää:

    nollapistekentän hiukkaset fyysisen maailmankaikkeuden tietoisuuden

Olenkin jo määritellyt sekä nollapistekentän että hiukkaset. Fyysisen maailmankaikkeuden sinä tunnetkin jo itse. Tietoisuutta fyysikot taas kutsuvat energiaksi ja monet muut ovat kautta historian kutsuneet sitä "Mieleksi", "Alkulähteeksi", "Brahmaksi", "Jumalaksi" ja moneksi muuksikin kulttuurista riippuen. Tietoisuus ei ole fyysistä, mutta se on luova voima kaiken sen takana, mikä ilmenee fyysiseksi maailmaksi kutsumassamme todellisuudessa.

Tässä esittelemäni mallin tarkoitusperiä varten määrittelen tietoisuuden Todelliseksi minäksesi, sinuksi Rajattomana olentona, josta olen aiemmin käyttänyt myös termiä Laajempi minä. Toisin sanoen: sinä olet tietoisuus.

Uskomuksistasi riippuen sinun on ehkä helppo hyväksyä tämä todeksi. Jos uskot lujasti Jumalaan tai johonkin Korkeampaan olentoon, joudut ehkä hieman muokkaamaan tätä ajatusta ja sanomaan, että Jumala tai jokin Korkeampi olento antoi sinulle tietoisuuden ja voiman pelata Ihmisyyden peliä. Kyseessä ei kuitenkaan ole mikään varsinainen ristiriita; kaikki riippuu siitä, miten asiaa tarkastelet – millaisen tarkastelutavan valitset. Sen "ymmärtäminen", että tietoisuus luo kaikki kokemukset, on kuitenkin olennaisen tärkeää Rahapelistä irtautumiselle.

Tieteellinen teoria avautuu seuraavasti: Nollapistekenttä on olemassa äärettömän potentiaalin tilana, mikä merkitsee, että kaikki on mahdollista ja että se voi synnyttää mitä vain. Kun tietoisuus keskittyy nollapistekenttään aikeenaan synnyttää jotakin tiettyä, äärettömän potentiaalin tila luhistuu yhdeksi vaihtoehdoksi, jonka tuo aikomus määrää. Kvanttifysiikassa tätä kuvataan "aaltomuodon luhistumisena".

Kun luhistuminen tapahtuu, syntyy fyysisen maailmankaikkeuden harhakuva ja tähän harhakuvaan ilmestyy fyysisiä hiukkasia, jotka yhdistyvät toisiinsa "rakentaakseen" aiotut kohteet ja elävät olennot, joiden kanssa olemme vuorovaikutuksessa arkielämässämme – sekä lait, joita ne näyttävät noudattavan. Koko prosessia muovaa ja ohjaa alusta loppuun se alkuperäinen tietoisuuden aikomus, joka keskittyi nollapistekenttään.

Avainasia
Kun sukellat mihin tahansa fyysisessä maailmassa riittävän syvälle, päädyt nollapistekenttään.

Barbara Dewey kirjoittaa kirjassaan Consciousness and Quantum Behavior:

On kuin Jumala olisi sanonut: "Jos aion ryhtyä fyysiseksi olennoksi, minun on tuotava mukanani myös kaikki ne lait, jotka saavat fyysisen maailman toimimaan. Taidan tehdä sen niin, että keksin ensin pienen hiukkasen, joka on sellainen, että ensin se luo maailmankaikkeuden ja sitten määrää sen, miten kaikki käyttäytyy tuossa maailmankaikkeudessa – painovoima, magnetismi, vahva ydinvoima ja kaikki muu sellainen – johtuen siitä, millaiseksi olen sen rakentanut. Ja samalla – ja jotta asia olisi helpompi Minulle – keksin myös aistit, jotka saavat kantajansa kuvittelemaan, että kaikki hänen näkemänsä, kuulemansa ja koskettamansa on todellista, ja ajattelemaan, että tila on olemassa ja ajan kulun voi havaita, vaikka kaikki tämä todentuntu on oikeasti vain harhaa."

Tiedemiehet ovat siis varmistaneet lyhyesti ottaen sen, että et voi nähdä mitään (raha mukaan lukien) tai kuulla, tuntea tai kokea mitään (taloudelliset ylä- ja alamäet mukaan lukien), ellei sinun tietoisuutesi luo sitä keskittymällä nollapistekenttään tietyin aikein. Et esimerkiksi voi nähdä näitä sanojani tällä kirjan sivulla, ellei sinun tietoisuutesi keskity nollapistekenttään sellaisin aikein, joka ensin luo ne ja sitten rakentaa ne pala palalta ja hiukkanen hiukkaselta niin, että voisit nähdä ne. Tällä kirjalla ei ole mitään riippumatonta olemassaoloa tai omaa voimaa. Sinä olet ainoa todellinen voima ja olemassaolo tässä yhtälössä.

Et myöskään voi nähdä tilisi saldoa, ellei sinun tietoisuutesi keskity nollapistekenttään sellaisin aikein, joka luo saldosi numerot pala palalta ja hiukkanen hiukkaselta niin, että voisit nähdä ne. Tililläsi eikä sen saldolukemalla ole mitään riippumatonta olemassaoloa tai omaa voimaa. Sinä olet ainoa todellinen voima ja olemassaolo tässä yhtälössä. Onko sinun tässä vaiheessa vaikea uskoa tätä? Ehkä. Onko se kuitenkin totta? Varmasti. älä vielä heitä kirvestä kaivoon, sillä pian tajuat tämän itsekin.

Kun nyt puhumme tästä ilmiöstä, tohtori Amit Goswami, loistava kvanttifysiikan ja tietoisuuden tutkimuksen aallonharjalla oleva tiedemies sanoo elokuvassa Mitä me oikeastaan tiedämme?:

Meillä kaikilla on tapana ajatella, että kaikki ympärillämme on olemassa todellisena ja ettemme me vaikuta siihen omilla valinnoillamme. Tällaisesta ajattelusta on päästävä.

Meidän tulee sen sijaan tajuta, että jopa aineellinen maailma ympärillämme – tuolit, pöydät, huoneet, matto ja myös aika – on vain tietoisuuden mahdollisia liikkeitä. Minä valitsen itse hetkestä toiseen noista liikkeistä omat ilmenevät kokemukseni.

Tämän radikaalimpaa ajattelua et tarvitse, mutta se vasta onkin radikaalia ja kovin vaikeaa, sillä ajattelemme mielellämme, että maailma on jo olemassa ja riippumaton omista kokemuksistamme.

Se ei kuitenkaan ole. Kvanttifysiikan kannalta tämä on hyvin selvää. Heisenberg, eräs kvanttifysiikan kehittäjistä, sanoi itse: "Atomit eivät ole fyysisiä asioita, ne ovat taipumuksia."

Joten sen sijaan, että puhuisimme fyysisistä asioista, meidän onkin ajateltava erilaisia mahdollisuuksia. Kaikki asiat ovat tietoisuuden mahdollisuuksia.

Tämä käsitys – että tarkkailija luo tarkkailtavan kohteen eikä näitä kahta voi erottaa toisistaan – on syy siihen, että tiedeyhteisö haluaa aina tehdä kaksoissokkotestejä. Miksi? Koska tiedemiehet tietävät, että jos he tekevät kokeen jokin toivottu lopputulos mielessään, he vaikuttavat kokeen tuloksiin. He tietävät, että pelkästään tarkkailemalla jotakin, tarkkailija muuttaa tarkkailun kohdetta.

Barbara Dewey jatkaa:

Syyn ja seurauksen laki toimii takaperin tietoisuuden suhteen. Syy tulee ennen seurausta. Tulokset syntyvät kolmivaiheisessa prosessissa. Ensin on oltava munasolu ja siittiö, sen jälkeen solunjakautuminen, joka lopulta johtaa sikiön kehittymiseen ja niin edelleen. Me sanomme munasolun ja siittiön olevan syy kaikkiin niihin seurauksiin, jotka lopulta johtavat lapsen syntymään. Ajatus ihmisestä on kuitenkin tietoisuuden kannalta syy koko prosessille. Kaikki välivaiheet ovat seurausta ajatuksesta, joka liittyy ihmisen tekemisen. Tietoisuus toisin sanoen kääntää päälaelleen syyn ja seurauksen. Tietoisuudelle syy on lopputulos. Tämän syyn seuraus taas on fyysinen alku.

Jatketaanpa tätä ajatusta ja käytetään ihmisen kehoa esimerkkinä. Tieteellisen maailmankuvan mukaan keho koostuu alkeishiukkasista, jotka ovat yhdistyneet toisiinsa muodostaen atomeja, joista puolestaan muodostuu molekyylejä ja niistä soluja, jotka taas muodostavat eri elimet ja sen kautta elinjärjestelmät, joista koko ihmiskeho muodostuu. Kun keho on näin saatu koostettua, sen jokaisella osalla ja osat muodostavilla alkeishiukkasilla on tietty mutkikas tehtävä, jotta keho toimisi. Kaiken todellisena alkulähteenä toimivat kuitenkin nollapistekenttä ja tietoisuus.

Ajattele tätä hetkeä. Kyseessä on valtava määrä hiukkasia, joiden täytyy:

    olla tietyllä tavalla yhdistyneitä toisiinsa, olla "liimattuna toisiinsa", jotta ne pysyisivät tosissaan kiinni sen jälkeen, kun ne ovat muodostaneet tietyt muodot, jostakin tietää, miten erilaiset tehtävät suoritetaan, kyetä kommunikoimaan keskenään, jotta erilaisten tehtävien suorittaminen helpottuisi.

Tietoisuus luo alkeishiukkaset nollapistekentästä, "kertoo? niille, miten niiden tulee yhdistyä, liimaa ne toisiinsa kiinni, opettaa niille niiden eri tehtävät ja sallii niiden kommunikoida keskenään suorittaessaan tehtäviään.

Kun pelataan muita pelejä, kuten baseballia, jalkapalloa, lentopalloa tai golfia, mennään fyysisesti pelikentälle pelaamaan. Ihmisyyden pelin ollessa kyseessä, ei tarvitse "mennä" mihinkään. Luot itse omasta tietoisuudestasi koko Ihmisyyden pelin ja huvipuiston, jossa sitä pelataan. Palaamme tähän seikkaan yksityiskohtaisemmin seuraavissa luvuissa, mutta tässä vaiheessa haluan vain istuttaa mieleesi tämän ajatuksen, sillä se on Totuus sekä avain Rahapelistä irtautumiseen. Ja mikä kaikkein hauskinta, jos sen lisäksi tartut tosissasi ehdotukseen, jonka annan sinulle kirjan lopussa, tulet saamaan hyvin todellisia, varsin suoria ja täysin tajunnanräjäyttäviä kokemuksia itsestäsi tietoisuutena, joka luo kaikki kokemuksesi – myös rahaan liittyvät sekä sen kertomuksen, joka tähänastisiin rahakokemuksiisi on liittynyt.

Palataanpa nyt siihen filosofiaan, jonka esittelin luvuissa 2 ja 3 ja tarkastellaan asioita uusin silmin sen valossa, mitä nyt tiedät. Kerroin luvussa 3, että todellisuudessa olet Rajaton olento, jolla on rajaton voima ja kyky luoda. Huomaatko, miten tämä sopii täydellisesti siihen mikä suhde toisiinsa on tietoisuudella ja sillä rajattomalla potentiaalilla, jonka tiedemiehet liittävät nollapistekenttään?

Toin julki myös sen ajatuksen, että koko Ihmisyyden pelissä on kyse siitä, että tutkitaan "mitä tapahtuisi jos" rajoittaisit rajatonta voimaa jotenkin. Huomaatko, miten tämä sopii täydellisesti siihen, miten tietoisuuden keskittäminen nollapistekenttään saa sen rajattoman potentiaalin luhistumaan yhteen vaihtoehtoon, jota kutsumme kaikkine elollisine ja elottomine muotoineen fyysiseksi maailmankaikkeudeksi, jota sitten tutkimme ja pyörittelemme eri tavoin?

Ehdotin, että Ihmisyyden pelin pelaamiseksi meidän on luotava pelikenttä ja saatava itsemme vakuuttumaan, että tuo pelikenttä on todellinen. Huomaatko, miten tämä sopii täydellisesti teoriaan siitä, että tietoisuus on luonut fyysisen maailmankaikkeuden? Tiedätkin jo, miten todelliselta se vaikuttaa.

Otan seuraavassa luvussa vielä askelen eteenpäin tästä ja osoitan sinulle, miten pelikenttä ja kaikki siellä oleva (meidät pelaajat mukaan lukien) luodaan, mutta nyt on aika kerrata kolme avainasiaa ja iskostaa ne tietoisuuteesi.

Avainasiat

    Tietoisuus luo kaikki kokemuksesi pienintäkin yksityiskohtaa myöten (myös rahan ja kaiken Rahapeliin liittyvän). Sinä ja Laajempi minäsi olette tietoisuus, joten sinä luot kaikki kokemuksesi pienintäkin yksityiskohtaa myöten (myös rahan ja kaiken Rahapeliin liittyvän). Ihmisyyden peliä pelataan vain ja ainoastaan tietoisuudessa, ja Laajempi minäsi on räätälöinyt sinua varten sen jokaisen yksityiskohdan, jotta voisit pelata peliä täsmälleen siten kuin haluat.

Onko sinun vaikea uskoa, että sinä loisit kaikki omat kokemuksesi? Ajattelepa yöllisiä uniasi. Käyt pitkäksesi, suljet silmäsi, nukahdat ja koet erilaisia asioita. Noissa unissasi tietoisuutesi luo kokonaisia maailmoja ihmisineen, esineineen ja erilaisine paikkoineen, ja kaikki tuntuu sinusta täysin todelliselta ja konkreettiselta, vaikka mikään ei sitä ole. Kaikki on vain keksittyä, sinun tietoisuutesi synnyttämää. Sama pätee unelmiin tai siihen, kun kuvittelet mielessäsi erilaisia asioita.

Ajattelepa tätä hetki. Kun näet unta, tunnut tarkastelevan asioita sen henkilön silmien kautta, joka unessa olet, eikö niin? Mutta missä nämä silmät oikeasti ovat? Eihän mitään silmiä edes ole. Missä sinä olet kaiken tämän tapahtuessa? Et ole ainoastaan siinä unihenkilössä, joka vaikutat olevan, vaan olet kaikessa, mitä unessasi havaitset. Olet kaikissa unen henkilöissä, kaikissa esineissä ja kaikissa elävissä olennoissa, joiden kanssa olet unissasi tekemisissä. Olet vieläpä kaikessa siinä tilassa ja ympäristössä, jossa uni näyttää tapahtuvan (toisin sanoen, rakennuksissa, metsässä, huoneissa, kaupungeissa jne.). Kaikki on sinua? kaikki on sinun tietoisuuttasi.

Ajattelepa tätä ihan vakavissasi. Kun seuraavaksi näet unta, vaikka se tuntuisi vain muutaman minuutin pitkältä, tarkkaile tätä seikkaa. Näet todellisilta vaikuttavia ihmisiä, jotka eivät oikeasti ole todellisia. Näet myös erilaisia esineitä, jotka vaikuttavat todellisilta, mutteivät ole sitä. Näet myös muita eläviä olentoja (eläimiä ja kasveja), jotka kyllä vaikuttavat todellisilta, mutta eivät nekään sitä ole. Kaikki on siis vain sinun tietoisuudessasi.

Onko mielessäsi jo käynyt kysymys siitä, mitä ihmettä tällä kaikella on tekemistä rahan kanssa? älä anna kuitenkaan vielä periksi. Lupaan, että pian kaikki on sinulle aivan selvää. Tarvitset vielä pari palaa palapeliisi, ja sitten kuva alkaa hahmottua.

Seuraavassa luvussa kerron siitä, miten tietoisuus luo kaikki Ihmisyyden pelin rakennusosat, miten nämä rakennusosat vaikuttavat siihen, miten raha todellisuudessa luodaan ja miten voit käyttää tätä tietoa Rahapelistä irtautuaksesi.


Takaisin