Löydämme yhä enemmän ihmisiä, jotka ovat onnellisia, mutta jotkut kyselevät silti onnensa keskelläkin, mikseivät he voi olla onnellisia. Onni on sielun ylentämistä. Sinulla on kaikki tarvitsemasi, elä Sylvia Browne Keskusteluja toisen puolen kanssa
© 2009 Diana Cooper ja 2010 Kustannus Oy Taivaankaari

Luku 3

Vuosi 2012

Mitä vuosi 2012 oikein tuo tullessaan? Meille on kerrottu, että jos olemme valmiit, tapahtuu asteittainen, nopeutettu herääminen, kun ihmisten värähtelytaajuus kohoaa. Tämä riippuu kaikista ihmisistä, minkä vuoksi valotyötä tekevien on tärkeää keskittyä hyvään ja pitää kirkkaana mielessään visio Kultaisen Atlantiksen ajan paluusta. Monet ennustukset ovat esittäneet varsin haasteellisia näkymiä, jotka meidän on parasta jättää omaan arvoonsa, ja keskittyä pikemminkin tarjolla oleviin ihaniin mahdollisuuksiin.

Itse rinnastan vuoden 2012 siihen hetkeen raskauden aikana, kun odottava äiti erottaa ensi kertaa sikiön liikkeet kohdussaan. Silloin hän tietää, että muutos ja kasvu hänen sisällään on todellista. Silti on vielä aikaa valmistautua uuden elämän syntymään.

Lopputulos riippuu siitä, kuinka moni ehtii valmistautua kohottamalla värähtelytasoaan tätä merkittävää ajanjaksoa varten, ja miten he ottavat vastaan tuon kosmisen hetken energian. Vuonna 2009 vallitsevaan tietoisuuden tasoon perustuen on seuraava lopputulos todennäköinen.

Kolmannessa ulottuvuudessa elävät

Valtava massa kolmannessa ulottuvuudessa eläviä ihmisiä, jotka ovat materialistisia ja henkisesti sulkeutuneita, haraa kaikkea muutosta vastaan. Ne sielut, jotka eivät ole valmistautuneet, valitsevat nykyisen elämänsä jälkeen jatkavansa matkantekoa jollain toisella kolmiulotteisella planeetalla. He jättävät tämän maailman kiitollisina siitä, että saivat mahdollisuuden elää täällä.

Tällä hetkellä kuitenkin useisiin sieluihin vaikuttaa maailmanlaajuinen ilmastonmuutos. Yleisestä tietoisuuden tasosta riippuen monet heistä, jotka tällä hetkellä uskovat ainoastaan fyysiseen todellisuuteen, tulevat heräämään henkiseen todellisuuteen. Jotkut alkavat nähdä tai kuulla henkiä, keijuja tai jopa enkeleitä ja Ylösnousseita mestareita. Koska heidän chakransa eli energiakeskuksensa eivät ole tottuneet korkeampaan energiaan, tämä saattaa tuntua heistä hämmentävältä ja pelottavalta, etenkin jos heidän uskomusjärjestelmänsä tai uskonnollinen taustansa kieltää muiden ulottuvuuksien olemassaolon. Tämä saattaa johtaa mielisairauksiksi kutsumiemme tilojen yleistymiseen. Useat tällaiset henkilöt tuntevat olevansa irrallaan kaikesta ja tarvitsevat apua.

Olemme jo havainneet esimerkkejä tapauksista, joissa henkilö ei pärjää nopeammin värähtelevän valoenergian virran kanssa. He näyttelevät alempien mielikuviensa mukaisia rooleja, joita Internetissä vielä liioitellaan. Jos haluat auttaa heidän kaltaisiaan, voit helpottaa tilannetta suuresti siunaamalla mielessäsi Internetiä ja lähettämällä sille valoa.

Vuoden 2012 tarjoamat parhaat mahdollisuudet

Paras mahdollinen tulos on, että suurin osa kolmannessa ulottuvuudessa elävistä ihmisistä avaa sydänchakransa ja tulee valon myötä siirtymään neljänteen ulottuvuuteen. Ihminen, jonka sydän on avoin, ei kykene satuttamaan toisia, joten tämän seurauksena rauhanliikkeitä tullaan omaehtoisesti perustamaan kaikkialle maailmaan. Avautuminen elämän henkiselle puolelle tulee olemaan ihana lisäulottuvuus näiden ihmisten tietoisuuteen. Kun heidän sydämensä on avoin, he rakastavat ja kunnioittavat luonnollisesti eläimiä ja toisia kulttuureita. Siten lapsille, eläimille ja pakolaisille koittavat paremmat olosuhteet kaikkialla. Nämä henkisesti havahtuneet ihmiset tulevat tietoisiksi myös menneistä elämistä ja alkavat muistaa, keitä he todella ovat. Samalla he alkavat arvostaa laajempaa näkemystä sielunsa matkasta. Tunnistaessaan sielunsa suurenmoisuuden ja arvon he alkavat kunnioittaa itseään ja toisiaan – ja ihmiset, jotka kokevat itsensä arvollisiksi, kohtelevat itseään ja kaikkia muitakin olentoja kunnioituksella. Kaiken koetaan olevan Yhtä – niin eläinten, kasvien kuin kanssaihmistenkin. Ihmiset alkavat tuntea veljeyttä/sisaruutta toisiinsa, ja alkavat työskennellä yhteisen hyvän eteen.

Suuri joukko ihmisiä tulee astumaan henkiselle tielleen kohti valaistumistaan ja ylösnousemustaan.

Neljännessä ulottuvuudessa elävät

Suurin toive on, että tällä hetkellä neljännessä ulottuvuudessa elävät sielut siirtyisivät viidenteen, jossa he voivat alkaa työskennellä maailmanrauhan, oikeudenmukaisuuden ja erilaisten ihmisoikeutta koskevien asioiden puolesta. Koska on aika lievittää köyhyyttä maailmassa, he tulevat saamaan aikaan merkittäviä muutoksia. Tarvitsemme riittävästi väkeä viidenteen ulottuvuuteen vuoteen 2012 mennessä.

Viidennessä ulottuvuudessa elävät

Valtaosa viidennessä ulottuvuudessa elävistä tulee ylösnousemaan, toisin sanoen kantamaan Minä Olen -olemuksensa valoa aurassaan. He jäävät fyysiseen kehoonsa korkeampiviritteisinä, jotta he voivat toimia opastavana valona toisille.

Jotkut heistä saattavat päättää siirtyä rajan yli auttamaan ihmisiä toiselta puolelta. Tuskin he kuitenkaan katoavat näkyvistä yhtenä valonvälähdyksenä!

Tämän hetkinen ennuste vuodelle 2012

Oppaani Kumeka kertoo pimeän ja valoisan energian olevan tasapainossa, ja meidän täytyykin nyt keskittyä positiivisiin ajatuksiin saadaksemme vaa'an kielen kallistumaan valon puolelle. Meidän on hyödynnettävä kaikki erityisjärjestelyt ja energiat, jotka meille nyt lähetetään, jotta varmistaisimme värähtelytasomme nousun. Silloin meille tarjoutuu hämmästyttävä mahdollisuus kokea ihania asioita, muun muassa joukkoylösnousemus, ihmeparantumisia sekä todellista onnellisuutta kaikille.

Obaman vaikutus ylösnousemukseen

Lokakuussa 2008 oppaani Kumeka kertoi, että sen hetkiseen tietoisuuden tasoon perustuen 11 prosenttia väestöstä valaistuisi ja olisi kykenevä ylösnousemukseen vuonna 2012 kosmisella hetkellä. Useimmat heistä säilyttäisivät fyysisen olemuksensa ja kantaisivat kehossaan korkeampaa valoa. Yhdysvaltain vaalien aiheuttaman jännityksen jälkeen marraskuussa 2008 tuo luku nousi 14 prosenttiin. Presidentti Obaman virkaanastujaisten aikaan toivo ja odotukset olivat niin voimakkaita, että ennuste kohosi 18 prosenttiin. Ylösnousevien määrän kasvun odotetaan kiihtyvän vuoden 2012 jälkeen.

Voimme kohottaa ennustetta vielä 18 prosentistakin, jos autamme useampia ihmisiä avaamaan 12 chakraansa ja välitämme Alkulähteen valon kauttamme Maahan. Voimme kohottaa sitä myös rohkaisemalla ja innostamalla yhteisöjämme tai koko maailmaa.

Kuun korkeampi tarkoitus vuonna 2012

Maapallolle tulvii kosmisina hetkinä korkeavärähteistä feminiinistä energiaa kuusta. Ne, jotka pystyvät avaamaan oikean aivopuoliskonsa ja ottamaan tämän energian vastaan, palauttavat Kultaisen Atlantiksen energian maan päälle. Koska kuu värähtelee numero yhdeksän, lopetuksen energiaa, se kallistaa vaa'an kielen planeetan ylösnousemuksen puolelle. Niillä, jotka ovat psyykkisesti herkkiä, mutta eivät henkisesti kehittyneitä, saattaa ilmetä vaikeuksia. He avautuvat enemmän, mutta eivät tiedä, mitä tehdä tuolla energialla.

Kuu on täysi sekä 28. marraskuuta että 28. joulukuuta vuonna 2012 – molemmin puolin talvipäivän seisauksen kosmista hetkeä. Vuorovedet nousevat tämän vuoksi poikkeuksellisen korkealle ja aiheuttavat melko varmasti tulvia alavilla mailla.

Harjoitus: Kuunvalon energia
Kävele täydenkuun aikana ulkona kuun paisteessa, vaikket voisikaan nähdä kuuta pilvien takaa. Totuttaudu sen energiaan, jotta kykenet ottamaan vastaan enemmän jumalallista feminiinisyyttä ja olet valmistautunut vuoteen 2012.


Takaisin