Havahtumiseen ei liity mitään mystiikkaa tai suuria salaisuuksia eikä siihen tarvita maailmasta vetäytymistä tai tunteja, päiviä ja vuosikausia kestäviä mietiskelyjaksoja tai guruja tai muita opettajia. Juha Pitkänen (nyk. Kuvajainen) Vapaus valita

Kiitokset 7
Esipuhe 8
Lukijalle 13
Miten tästä kirjasta saa eniten irti 25
Miten edetä: ohjeet ja työvälineet 37
Viesti Penney Peirceltä 45

Osa I • Kirkkaan linssin luominen
1 Intuitiivisen prosessin tunnistaminen 63
2 Intuitiivisen maailmankuvan valitseminen 83
3 Elä sopusoinnussa luovan kierron kanssa 105
4 Tiedostumattoman mielen salaisuuksien vapauttaminen 133

Osa II • Hienovaraisemman tiedon hankita
5 Näkymättömästä tietoiseksi tuleminen 161
6 Kehon puheen kuuleminen 191

Osa III • Intuition hyödyntäminen
7 Unien ja mielikuvituksen valjastaminen 219
8 Ylitietoisen opastuksen saaminen 249
9 Intuition käyttö arjessa 275
10 Luonnollisesti virtaava tila 307

Liitteet
Yhä syvemmälle 336
Vinkkejä intuition käyttämiseksi työelämässä 350
Vinkkejä intuition käyttämiseen sieluna olemiseksi 371


Takaisin