Me luomme itse omat demonimme ja ruokimme niitä. Jos haluamme herätä, meidän on lyötävä ne. Jed McKenna Henkisesti epäkorrekti valaistuminen
© 2004 Esther and Jerry Hicks ja 2011 Kustannus Oy Taivaankaari

Luku 6

Maailmankaikkeuden voimallisin laki – Vetovoiman laki

Jokainen ajatus värähtelee, joka ikinen ajatus lähettää signaalin ja kaikki ajatukset vetävät puoleensa samankaltaisen signaalin. Tätä kutsutaan Vetovoiman laiksi.

Vetovoiman laki sanoo: samankaltainen vetää puoleensa samankaltaista. Vetovoiman lakia voidaan ajatella eräänlaisena universaalina johtajana, joka pitää huolen siitä, että kaikki toisiinsa sopivat ajatukset järjestäytyvät yhteen. Yksinkertainen esimerkki tästä on radio. Kytket radion päälle ja virität sen ottamaan vastaan ohjelmaa tietyltä kanavalta. Et oletakaan, että ula-taajuudelta 101 kuuluisi musiikkia, jota lähetetään kanavalla 98,6. Tiedät, että radion ja radioaaltojen värähtelytaajuuden on oltava samat, ja Vetovoiman laki on samaa mieltä.

Koska sinkoat jatkuvasti toiveitasi liikkeelle kuin pieniä raketteja, sinun on löydettävä keino pitää oma värähtelysi jatkuvasti harmoniassa toiveesi värähtelyjen kanssa. Vain siten voit odottaa toiveittesi täyttyvän.

Mihin suuntaat huomiosi?

Kun suuntaat huomiosi johonkin, lähetät liikkeelle värähtelyä. Lähettämäsi värähtely vastaa pyyntöä, mikä puolestaan tarkoittaa huomiosi kohdetta.

Jos havittelet jotakin, mitä sinulla tällä hetkellä ei ole, sinun tarvitsee ainoastaan keskittää huomiosi siihen, mitä haluat. Vetovoiman laki vetää tuon asian puoleesi, sillä kun ajattelet tai tunnet haluavasi kyseistä asiaa, alat heti lähettää värähtelyä. Vetovoiman lain nojalla vedät tuon toivomasi asian tai kokemuksen puoleesi.

Huomaa kuitenkin eräs tärkeä seikka. Jos elämästäsi tällä hetkellä puuttuu jokin haluamasi asia ja omistat kaiken huomiosi sen puuttumiselle, vedät silloin Vetovoiman lain mukaan puoleesi juuri "minulta puuttuu..."-värähtelyä ja tulet siten edelleen jatkamaan tuon puutteen kokemista. Näin toimii Laki.

Miten voin tietää, mitä vedän puoleeni?

On hyvin tärkeää muistaa, että halutessasi jotakin sinun tulee ensin saattaa oma värähtelysi sopusointuun toiveesi värähtelyn kanssa. Helpoin keino saavuttaa tämä harmonia on kuvitella, että toiveesi on jo toteutunut. Ole niin kuin olisit jo saanut haluamasi. Nauti ajatuksissasi siitä kokemuksesta, kun tavoittelemasi asia on jo sinulla. Kun otat tavaksesi ajatella näin, lähetät jatkuvasti oikeanlaista värähtelyä, ja saavutat tilan, jossa voit antaa haluamasi asian tulla elämääsi. Kiinnittämällä huomiota siihen, miltä sinusta tuntuu, saat helposti selville, suuntautuuko huomiosi toiveeseesi vai siihen, että se puuttuu vielä elämästäsi. Kun ajatuksesi ja toiveesi ovat keskenään sopusoinnussa, tunnet olosi hyväksi. Tunteesi vaihtelevat silloin tyytyväisyyden, odotuksen, innokkuuden ja ilon välillä. Jos sen sijaan suuntaat huomiosi haluamasi asian puuttumiseen, tunteesi vaihtelevat synkkyyden, huolestuneisuuden, lannistuneisuuden, vihan, epävarmuuden ja masennuksen välillä.

Kun näin tulet tietoiseksi omista tunteistasi, tiedät myös, miten Luovan prosessisi sallimisvaihe edistyy, eikä sinun tarvitse enää milloinkaan käsittää väärin sitä, miksi asiat sujuvat niin kuin ne sujuvat. Tunteesi toimivat sinulle mahtavana opastusmenetelmänä. Jos kiinnität niihin huomiota, sinun on mahdollista ohjata itsesi mihin tahansa haluamaasi päämäärään.

Saat sitä mitä ajattelet, halusitpa sitä tai et

Voimakkaan universaalin Vetovoiman lain mukaan vedät puoleesi juuri sitä, mitä etupäässä ajattelet. Jos siis ajattelet enimmäkseen niitä asioita joita elämääsi toivot, elämäsi kokemukset heijastavat näitä toiveita. Sama pätee myös toisin päin: jos ajatuksesi painottuvat siihen mitä et halua, elämäsi kokemukset heijastavat juuri sitä.

Mitä sitten ikinä ajatteletkaan, on kuin laatisit suunnitelmaa jostakin tulevasta tapahtumasta. Kun olet kiitollinen, teet suunnitelmaa. Jos olet huolissasi, teet suunnitelmaa. (Huolissaan oleminen on mielikuvituksesi käyttämistä sellaisen ajattelemiseen, mitä et halua.) Jokainen ajatus, jokainen idea, jokainen Olento ja joka ikinen asia värähtelee omalla taajuudellaan. Kun siis keskität huomiosi johonkin, vaikkakin vain lyhyeksi aikaa, Olemuksesi alkaa heijastaa samaa värähtelyä kuin huomiosi kohde. Mitä enemmän sitä ajattelet, sitä enemmän värähtelet samalla tavalla. Ja mitä enemmän värähtelet samoin, sitä enemmän vastaavasti vedät puoleesi kaikkea muutakin, mikä värähtelee samalla tavoin. Tuo vetovoiman laatu jatkuu ja vahvistuu aina siihen asti, kunnes ryhdyt lähettämään toisenlaista värähtelyä. Kun sitten tuot tarjolle erilaista värähtelyä, alat vetää puoleesi asioita jotka ovat harmoniassa tämän uuden värähtelyn kanssa.

Kun todella ymmärrät, mistä Vetovoiman laissa on kysymys, kokemasi asiat eivät enää milloinkaan yllätä sinua. Ymmärrät, että olet aivan itse vetänyt nuo kokemukset puoleesi omalla ajatusprosessillasi. Elämässäsi ei voi tapahtua mitään sellaista mitä et ole ajatuksillasi siihen kutsunut.

Koska Vetovoiman lain mahtiin ei ole poikkeuksia, sen perinpohjainen ymmärtäminen on helppoa. Ja kun käsität, että todellakin saat sen mitä ajattelet, ja – mikä aivan yhtä tärkeää – kun olet tietoinen ajatuksistasi, olet vihdoin kykenevä hallitsemaan täysin omia kokemuksiasi.

Miten suuresti värähtelysi eroavat toisistaan?

Tarkastellaanpa esimerkkejä. Arvostuksen tunteet kumppaniasi kohtaan eroavat värähtelytasoltaan suuresti niistä ajatuksistasi, joissa mietit, mitä haluaisit hänessä olevan toisin. Suhteesi kumppaniisi heijastaa poikkeuksetta ajatustesi painoarvoa. Vaikket olisi tehnytkään sitä tietoisesti, olet kuitenkin kirjaimellisesti synnyttänyt suhteen ajatuksillasi.

Toiveesi taloudellisen tilanteesi kohenemisesta ei voi toteutua, jos tunnet usein kateutta naapureittesi hyvää onnea kohtaan. Toiveesi värähtelee silloin kovin eri tasolla kateuden tunteiden kanssa.

Kun alat ymmärtää värähtelyittesi luonteen, pystyt pian helposti ja tarkoituksellisesti luomaan oman todellisuutesi. Ja ajan ja harjoituksen myötä tulet huomaamaan, että pystyt vaivatta toteuttamaan kaikki mahdolliset toiveesi, sillä ei ole olemassa mitään, mitä et voisi olla, tehdä tai saada.

Sinä olet se, joka kutsuu energiavärähtelyn paikalle.
Sinä olet Tietoisuus.
Sinä olet Energiaa.
Sinä olet Värähtelyä.
Sinä olet Sähköä.
Sinä olet Alkulähteen Energiaa.
Sinä olet Luoja.
Sinä olet Ajatusten eturintamassa.

Juuri sinä olet kaikkein tärkein ja aktiivisin tekijä, joka voi vetää puoleensa ja käyttää hyödykseen kokonaisia maailmoita luovaa Energiaa. Tämä energia on läsnä kaikkialla jatkuvasti kehittyvässä ja ikuisesti muokkautuvassa Maailmankaikkeudessamme. Sinä olet tässä aika-paikka-todellisuuden eturintamassa ilmenevä aktiivinen nero, jonka tehtävä on ulottaa ajattelu pitemmälle kuin milloinkaan aiemmin.

Vaikka se vaikuttaisikin aluksi oudolta, sinun olisi hyödyllistä alkaa omaksua ajatus itsestäsi Värähtelevänä Olentona. Elät värähtelevässä Maailmankaikkeudessa, jota hallitsevat Lait perustuvat nekin värähtelyyn.

Kun tulet tietoisesti yhdeksi Maailmankaikkeuden Lakien kanssa ja alat oivaltaa, miksi asiat reagoivat niin kuin tekevät, kaikki mystisyys ja sekaannus häviää selkeyden ja ymmärryksen tieltä. Tieto ja luottamus korvaavat epäilyn ja pelon, varmuus syrjäyttää epävarmuuden ja ilo palaa jälleen kaiken kokemasi perustaksi.

Kun toiveesi ja uskomuksesi värähtelevät samalla tasolla

Samankaltainen vetää puoleensa samankaltaista#, joten Olemuksesi värähtelyn tulee vastata toiveesi värähtelyä jotta toive voisi täysin toteutua. Jos haluat jotakin ja sitten keskityt ajatuksissasi tuon asian puuttumiseen elämästäsi, et voi odottaa toiveesi toteutuvan. Jonkin asian puutteeseen keskittyvät ajatukset värähtelevät aivan eri taajuuksilla kuin ajatukset jotka keskittyvät sen olemassaoloon. Toisin sanoen toiveesi ja uskomustesi välisen värähtelyn on oltava keskenään yhteneväinen, jotta voisit saavuttaa haluamasi.

Väläytetäänpä hieman kuvaa suuremmasta kokonaisuudesta: Käyt läpi erilaisia kokemuksia, jotka saavat sinut omasta erityisestä, jumalallisesta näkökulmastasi tunnistamaan – joko tietoisesti tai tiedostamatta – itsellesi tärkeimmät asiat. Kun näin tapahtuu, Alkulähde (joka kuulee ja rakastaa sinua) vastaa välittömästi pyyntöösi jonka olet värähtelyinä ja sähköisenä energiana lähettänyt. Näin tapahtuu, pystytpä sitä tietoisiksi sanoiksi pukemaan tai et.

On siis aivan sama, mitä pyydät – ja riippumatta siitä, esitätkö pyyntösi selkein sanoin vaiko hienovaraisempana toiveena – pyyntösi kuullaan ja se toteutetaan poikkeuksetta, joka kerta. Kun pyydät, niin sinulle annetaan. Aina.

Kaikki-mikä-on hyötyy sinun olemassaolostasi

Koska olet antautunut juuri tähän erityiseen kokemukseen, jossa sinulle voi muodostua omia erityisiä toiveita, ja koska Alkulähde kuulee ja vastaa pyyntöihisi - Maailmankaikkeus johon me kaikki olemme keskittyneet, laajenee. Miten ihanaa!

Nykyinen aika-paikka-todellisuutesi, nykyinen kulttuurisi, tapa, jolla tällä haavaa tarkastelet asioita - eli kaikki asiat, jotka yhdessä muodostavat näkökulmasi – ovat muovautuneet lukemattomien sukupolvien aikana. Itse asiassa olisi mahdotonta jäljittää kaikki ne toiveet, johtopäätökset ja näkökulmat, joista nykyinen katsantokantasi juontuu. Haluamme kuitenkin korostaa, että ei ole niin väliä sillä, mikä on aiheuttanut nykyisen näkökantasi – se on joka tapauksessa olemassa. Sinä olet olemassa, sinä ajattelet, sinä aistit, sinä pyydät – ja sinulle vastataan. Kaikki-mikä-on hyötyy sinun olemassaolostasi ja ainutlaatuisesta näkökulmastasi. Olemassaolosi tärkeydestä ei siis ole epäilystäkään – ainakaan meillä. Tiedämme hyvin sinun olevan sen arvoinen, että ansaitset maailmoita luovan Energian täyttävän kaikki toiveesi, ja tiedämme varmasti, että niin se tulee tekemäänkin. Jostain syystä kuitenkin kovin moni teistä seisoo itse oman onnensa tiellä ja pidättelee itseään saamasta sitä, mitä haluaa.

Löydä uudelleen taito sallia itsellesi luonnollinen Hyvinvointi

Tahdomme sinun löytävän jälleen myötäsyntyisen kykysi sallia tämän maailmankaikkeuden Hyvinvoinnin virtaavan elämääsi vakaana ja ilman rajoituksia. Tätä opinalaa kutsumme Sallimisen taiteeksi. On taito sallia Hyvinvoinnin (sen, mistä olemuksesi jokainen hiukkanen on muodostunut) virtauksen jatkua kauttasi samalla kun sinä jatkat elämääsi. Sallimisen taide on kykyä olla vastustamatta enää ansaitsemaasi Hyvinvointia. Tämä Hyvinvointi on luonnollista, sillä se on perintösi, Alkulähteesi ja koko Olemuksesi.

Enää ei ole jäljellä yhtään valmistavaa kurssia, joka sinun olisi käytävä läpi valmistautuaksesi ymmärtämään, mistä tässä kirja puhutaan. Kirja on kirjoitettu sen vuoksi, että voisit huomata nykyiseen tilanteeseesi sisältyvän arvon. Olet valmis vastaanottamaan tietoa juuri nyt, ja tieto on valmiina sinun käytettäväksesi.


Takaisin